Bättre företagsstyrelser

Senast ändrad: 06 november 2012

Syftet med denna studie är att utforma rekommendationer för kooperativa företags styrelser. Avsikten är att testa om insikter från bolagsstyrningslitteraturen gäller även i den kooperativa sektorn och avgöra hur styrelseegenskaper påverkar de ekonomiska resultaten i lantbruks­koop­erativa företag. Studien genomförs för närvarande bland amerikanska kooperativa företag och ansökan gäller en identisk studie i Sverige, så att jämförelser kan göras och intressants slutsatser dras.

I synnerhet ska studien:

1) identifiera styrelsekaraktäristika som påverkar det ekonomiska resultatet i kooperativa företag,

2) jämföra dessa karaktäristika med resultat från studier i bolag, samt

3) undersöka huruvida olika typer av kooperativa företag kan skilja sig från varandra avseende styrelsekaraktäristika som påverkar resultaten.


Kontaktinformation