Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Institutionen för ekonomi på SLU består av ca 80 anställda, huvudsakligen forskare. Våra forskare är engagerade i undervisningen - och tvärtom - våra lärare är engagerade i forskningen.

I vår forskning behandlar vi en rad ämnen som i huvudsak har att göra med jordbrukssektorn samt bevarandet och användandet av naturresurser. Vi utför också forskning i tillämpad statistik och matematik med tillämpningar huvudsakligen inom biologi.

Vårt mål är att prestera högkvalitativ forskning i såväl nationella som internationella jämförelser. Forskningen skall också vara relevant och tillgänglig för samhällets olika aktörer. Vår vision är att vår forskning skall ha en hög tvärvetenskaplig standard. Målen uppnås genom publikationer i (topp-rankade) vetenskapligt granskade tidsskrifter och böcker.

Traditionellt har vi delat upp forskningen i företagsekonomi och nationalekonomi - men forskningen kan också beskrivas med forskningsteman och forskningsprojekt som utgångspunkt.

 

Nedan kan ni läsa mer om våra forskargrupper:

Analysgruppen

Analysgruppen på institutionen arbetar med tillämpad analys av livsmedels- och jordbrukspolitiken.

Beslutsfattande och management

Varje dag fattas många beslut som på ett eller annat sätt har betydelse för lantbrukssektorns utveckling och för resten av samhället.

Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling

Forskargruppens övergripande mål är att utveckla förståelse för samspelet mellan entreprenöriella aktiviteter och de kontexter i vilka de äger rum

Jordbrukssektorns ekonomi

Forskningsgruppen engagerar sig i tvärvetenskapliga tillvägagångssätt för att omfatta komplexiteten och kombinera teoretiska insikter från jordbruks-och livsmedelssektorn vetenskapsgren med kunskap från annan forskning, främst inom natur-och beteendevetenskap.

Miljöekonomi

Hur förvaltar vi bäst våra miljö- och naturresurser? Forskningsgruppen fokuserar på frågor relevanta för miljöpolitik.

Publicerad: 07 oktober 2022 - Sidansvarig: gajane.shabandari@slu.se

Institutionen för ekonomi Box 7013 750 07 Uppsala • Besöksadress Uppsala: Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala • Besöksadress Lund: AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund • Leveransadress: Ulls gränd 1 • 018- 67 10 00 vxl  

PRME - Principles for Responsible Management Education

Loading…