Hållbar HVO

Senast ändrad: 26 juli 2021

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) är idag det enskilt största biobränslet i Sverige. Trots Sveriges rika tillgångar på biomassa så är HVO idag producerat från framför allt importerad biomassa. Detta projekt bidrar till att identifiera råvaror och uppskatta potentialen för inhemska och nordiska råvaror.

Projekt syftar till att öka kunskapen om alternativa hållbara råvaror och tekniker för HVO-produktion, med fokus på potentialuppskattningar. Projektet kommer även, tillsammans med relevanta aktörer identifiera de mest lovade råvarorna och teknikerna och utföra miljösystemanalyser och tekno-ekonomiska bedömningar av dessa. 

Klimatprestandan för de mest lovande råvarorna och teknikerna beräknas enligt EU´s direktiv för förnybara drivmedel (RED) och enligt en bredare metodik (ISO) för att uppskatta totala klimatpåverkan samt visa på betydelsen av eventuellt ändrad metodik.

Fokus kommer att vara på råvaror som idag finns eller kan produceras i nordiska förhållanden.