Mål

Senast ändrad: 24 mars 2023

Målet är utveckla, testa och demonstrera en kabelmatad eltraktor för tunga fältarbeten för att kunna visa för lantbrukare och andra intresserade att dess potential till bränsleoberoende med bevarad eller förbättrad övriga prestanda är praktiskt genomförbar. 

För traktorns prestanda är målen:

  • Hanterbar fältstorlek – 200 m i längdriktningen
  • Energianvändning per hektar (kWh/ha) – max 50 % av nuvarande energianvändning
  • Kapacitet (h/ha) – oförändrad
  • Underhållsbehov och tillförlitlighet – oförändrat
  • Maxeffekt (kW) – oförändrad

För projektets kommunicering av konceptets möjligheter är målet:

  • 20 studiebesök
  • deltagande vid två större mässor 

Fakta:

Projektet Kabeldriven eltraktor utförs av Gasilage, SLU, Sweco och Sala Heby Energi. Det är finansierat av Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon.