Lagring via terminal

Senast ändrad: 05 november 2021

Bioenergi utgör en viktig komponent i målet att öka andelen förnybar energi och det finns en betydande potential av skogsbränslen som ännu inte utnyttjas på grund av svag lönsamhet.

Syftet med projektet

Utveckling av lagring, hantering och storskalig terminallogistik skulle kunna bidra till att skogsbränslenas konkurrenskraft ökar och därigenom även användningen av biobränslen. Att öka kunskapen om lagring och hantering av skogsbränsle på terminal med särskilt fokus på lagringsmetod, siktning och sönderdelning.

Projektledare

Erik Anerud

Finansiär

Energimyndigheten

Partners

Skogforsk, Söderenergi, Mellanskog, Norra skogsägarna, Drinor, Fortum

Relaterade sidor: