Program Mälarseminarium 2022, dag 1

Senast ändrad: 21 november 2022

Den 25 november 2022 kl. 9.00-16.00 träffas vi på SLU:s campus, Loftets bankettsal, Duhrevägen 8, Uppsala. Närmaste busshållplats heter Campus Ultuna (t.ex. buss 4 och 100). Maximalt antal deltagare på plats 80 st

Program


9.00-9.30        Fika

9.30-9.35       Välkomnande av Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, MVVF

9.35-9.40       Introduktion till dagen – Stina Drakare & Faruk Djodjic, SLU

9.40-10.00      Uppdatering från årets satellitövervakning av algblomningar - Petra Philipson, Brockmann Geomatics Sweden AB

10.00-10.20    Kartberättelse - en lärandemiljö för åtgärder mot övergödning - Faruk Djodjic, SLU

10.20-10.25    Aktuellt från er om Mälaren: ”Händelser vid vatten”. Berätta för din närmaste bänkgranne och oss andra via Menti!

10.25-10.40    Paus

10.40-11.00    Glacialrelikter i stora sjöarna, vad visar de? - Björn Kinsten

11.00-11.20    Krafttag för kräftorna i Mälaren! - Patrik Bohman, SLU

11.20-11.40    Resultat från undersökning av miljögifter i fisk i Mälaren 2021 - Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

11.40-12.00    Effektbaserade analyser för mätning av toxiska effekter i ytvatten. Elin Lavonen, BioCell Analytica

12:00-13.00    Lunch

13.00-13.20    Regn, snö och varierande flöden – hur kan in situ sensorer hjälpa oss att förstå mobilisering av partiklar i Sävjaån? - Emma Lannergård, SLU

13.20-13.40    Höga halter av fosfor i Mälarmynnande vattendrag i västra Mälaren -  Malin Karlsson, Länsstyrelsen i Västmanland

13.40-14:00    Trendanalys i Mälarens tillflöden – Sara Sandström, SLU

14.00-14:15    Vad kan mätningar med sensorer ge i Gottsunda dagvattendamm? – Jens Fölster, SLU

14:15-14.30    Resultat från exjobben i Ullfjärdarna – Stina Drakare

14:30-15:00    Fika

15.00-15.20    Resultaten från Menti – aktuellt från er!

15:20-15:45    Diskussion om behovet av stöd från SLU till MVVF:s medlemmar och om utveckling av miljöövervakningen

15:45-16.00    Avslutningsord

 

Välkomna!


Kontaktinformation