Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på Mälaren

Sedan 2018 har SLU och Mälarens vattenvårdsförbund ett samarbete kring forskning och miljöanalys. Målet är att förbättra metoderna för övervakning och utveckla utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren.

Publikationer om Mälaren

Här hittar du Mälarrapporter och andra publikationer om forskning och miljöövervakning i och kring Mälaren.

Rapporter på en brygga. Foto.

Miljöövervakning

Hämta data från de stationer som ingår i övervakningen av Mälaren. Från 1955 till 2019!

Karta över Mälaren med provtagningsplatser markerade.

Forskning

Aktuella forskningsprojekt om bland annat ekologi, miljögifter och vattenrening i och runt Mälaren.

En man tar ett vattenprov i en sjö. Foto.

Mälarinarier

Seminarier via Skype eller webben, om forskning, miljöanalys och studentprojekt som rör Mälaren och dess avrinningsområde.

Solnedgång över en sjö. Himlen är röd. Foto.

Studentprojekt

Vill du skriva ditt examensarbete om Mälaren? Här finns förslag på olika projekt.

Illustration av mikroskop.
Publicerad: 06 juli 2023 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…