Program Mälarseminarium 2022, dag 2

Senast ändrad: 23 november 2022

29 november 2022 kl. 9.00-15.00 träffas vi i rummet Biosfären på SLU, Campus Ultuna. Närmaste busshållplats heter Campus Ultuna (t.ex. buss 4 och 100). Maximalt antal deltagare på plats 30 st, det går även att delta via Zoom

Program

9.00-9.30       Fika

9.30-9.35       Välkomnande av Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, MVVF.

9.35-9.40       Introduktion till dagen. Stina Drakare och Faruk Djodjic, SLU.

9.40-10.10      Hästgårdar och övergödning. Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen Uppsala län och Anna Jonson, ordförande Lurbo Ridklubb.

10.00-10.20    Sammanställning av åtgärder i Mälarens tillflöden – vad ser vi för likheter och skillnader? Sara Sandström, SLU.

10.20-10.45    Erfarenheter av och tankar kring uppföljningsarbete med fokus på våtmarker. Dennis Wiström, kommunagronom Västerviks kommun.

10.45-11.00    Paus

11.00-11.20    Åtgärdsutrymme, potential och effekter Martin Erlandsson Lampa, Vattenmyndigheten Norra Östersjön.

11.15-11.35    Kostnadseffektivitet av näringsämnesrening i anlagda våtmarker Faruk Djodjic, SLU

11.35-11.55    Dags för ny hemsida. Vilka behov har ni? Hur ska vi förbättra www.malaren.org?

12:00-13.00    Lunch

13.00-13.30    Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag, projekt inom LIFE IP Rich Waters. Malin Karlsson, Länsstyrelsen i Västmanland, Joakim Prabert, Mälarens vattenvårdsförbund.

13.30-13.40    MVVF: Planer inför nästa år med projektutveckling

13.40-14.00    Info från MVVF om våra nätverk; Åtgärdssamordning, konnektivitet, PFAS, sjögull, projektutveckling.

14.00-14.30    Gruppdiskussion                  

14.30-15.00    Fika och avslutning

 

Välkomna!


Kontaktinformation