En ämnesöverskridande ansats för att minska markskador vid drivning

Senast ändrad: 05 maj 2021

Projektet "En ämnesöverskridande ansats för att minska markskador vid drivning i samband med slutavverkning" pågick 2012-2014.

I en unik ämnesöverskridande studie studerade forskarna strategier för att minska markskadorna vid drivning i samband med slutavverkning. Studien omfattade markfysik, biogeokemi, tekniska aspekter samt attityder inom skogssektorn. Markskador efter drivning med skotare undersöktes på provytor i inströmningsområden, mellanliggande områden och utströmnings­områden utmed avverkade sluttningar i en randomiserad blockdesign. Behandlingarna utgjordes av ingen körning, körning, körning på hyggesrester och körning på stockmattor, varav de två sistnämnda är åtgärder som vidtas idag för att motverka markskador inom skogsbruket.

Forskarna kvantifierade markkompaktering, spårdjup, bränsle- och tidsåtgång och biokemiska processer med fokus på kvicksilver, kol och kväve. Detta avsåg ge underlag för att utforma råd om hur man kan planera drivningen på ett tekniskt, kostnads- och miljömässigt effektivt sätt. Sociala strukturer och attityder till markskador på grund av körning i terräng ska undersökas inom skogssektorn för att identifiera möjligheter att förbättra nuvarande metoder och arbetssätt.

Projektet finansierades av FORMAS. Det hade en total budget på fyra miljoner kronor, varav SLU stod för en miljon kronor.

Från institutionen medverkade Kevin Bishop och Karin Eklöf.

Extern samarbetspartner var Skogforsk.