Sedimentbundet fosfor i jordbruksbäckar

Senast ändrad: 22 januari 2024
Högflöde i vattendrag med jordbruksmark på ena sidan och skog på andra sidan. Foto.

Ett forskningsprojekt om fosfor och övergödning med fokus på sediment i bäckar och vattendrag.

Det här projektet beskrivs på dess engelskspråkiga sida


Kontaktinformation