Kontakta en forskare

Senast ändrad: 22 april 2024

Jobbar du som journalist och vill komma i kontakt med någon av SLU:s forskare som jobbar med älg? Här har vi samlat kontaktuppgifter. Alla porträttbilder kan användas som pressbilder, klicka för högupplöst version.

Porträttbild av Fredrik Widemo.

Fredrik Widemo

Docent i zooekologi, samverkanslektor och koordinator för miljöanalys av vilt vid SLU

Försöker besvara frågor som: Hur påverkar klimatet älgen? Hur påverkar jakten älgstammen, skadorna på skog och antalet trafikolyckor? Konkurrerar älgar och rådjur om maten? Vad tycker jägare, skogsägare och bönder om älgstammen och skadorna på skog? Forskar på hur älg och andra klövvilt påverkar varandra, hur de påverkar mänskliga verksamheter och hur människan påverkar klövviltet. Har särskilda uppdrag inom samverkan med samhället om vilt och miljöanalys av viltstammars utveckling och viltets effekter vid SLU.

Mobil: 076-139 10 40
E-post: fredrik.widemo@slu.se
Ort: Nyköping

 

Porträttbild av Göran Ericsson.

Göran Ericsson

Professor i viltekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö

Studerar älgens, miljöns och människans samspel, allt ifrån älgarnas vandringar, deras biologi, fysiologi och liv i största allmänhet. Arbetar också i flera tvärvetenskaliga projekt om attityder till jakt, djur, natur och skötsel/bevarande av vilda djur som älgar.

Mobil: 070-6765012
E-post: goran.ericsson@slu.se
Ort: Umeå

 

Porträttbild av Wiebke Neumann.

Wiebke Neumann Sivertsson

Forskare i viltekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö

Studerar älgens respons till den omgivande miljön, inklusive människan. Allt ifrån älgarnas rörelsebeteende, val av livsmiljöer, beteende, fysiologi, reproduktion och trafiksäkerhet. Arbetar också med tillämpade frågor om olika intressen i markanvändning och andra klövviltsarter.

Telefon: 090-786-8117
E-post: wiebke.neumann@slu.se
Ort: Östersund

 

Håkan Sand

Forskare på SLU Grimsö forskningsstation, institutionen för ekologi

Studerar rådjur, älg och större rovdjur, som varg och björn. Interaktioner mellan olika arter och påverkan på ekosystemet. Projektledare för det Skandinaviska vargprojektet.

Mobil: 070-3003701
E-post: hakan.sand@slu.se
Ort: Grimsö

Porträttbild av Jonas Malmsten.

Jonas Malmsten

Veterinär

Ansvarig för älgen som försöksdjur; i samband med forskning som kräver fångst och märkning eller liknande hantering. Arbetar med att försöka hitta vägar för att djuren ska må så bra som möjligt under och efter fångst och märkning. Specialiserad på välfärd, sjukdomar, sövning och reproduktion hos vilda djur.

Mobil: 0735-646664
E-post: jonas.malmsten@slu.se
Ort: Vallentuna/Uppsala

 

Porträttbild av Fredrik Stenbacka.

Fredrik Stenbacka

Forskningsingenjör vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö

Mobil: 073-812 08 16
E-post: fredrik.stenbacka@slu.se
Ort: Umeå

 

Porträttbild av Robert Spitzer.

Robert Spitzer

Forskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö

Intresserad av vad olika hjortdjur, inklusive älg, äter. Tittar framför allt på hur arterna väljer sin föda i konkurrens med andra hjortvilt. Undersöker just nu hur extremväder påverkar näringsvärdet i olika foderväxter, och hur det påverkar hjortviltets val av föda.

Mobil: 072-510 03 95
E-post: robert.spitzer@slu.se
Ort: Umeå

 

Porträttbild av Annika Felton.

Annika Felton

Docent i skogsekologi vid SLU, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till landskapets ekologi och interaktioner mellan de vilda djuren och skogs- och viltskötsel. Medan mina projekt ofta fokuserar på växt-djur interaktioner och växtätarnas näringsekologi (med särskilt fokus på älgar och hjortar), har resultaten direkt tillämpning i praktiken vad gäller skogs- och viltskötsel, bevarandet av mångfald i brukade skogar, samt de ekosystemtjänster vi får ut av dessa skogar.

E-post: annika.felton@slu.se
Ort: Alnarp

 

Porträttbild av Henrik Thurfjell.
(Klicka för högupplöst bild. Foto: Johan Samuelsson, SLU)

Henrik Thurfjell

Miljöanalysspecialist på SLU Artdatabanken

Kan svara på frågor om bland annat rödlistning.

Telefon: 018-672617, 073-0402221

 

 

Två personer arbetar med en sövd älg i vintrig fjällmiljö. Foto.

Vid SLU arbetar forskare för att ta fram kunskap för att se till att älgar och människor på bästa sätt kan leva tillsammans. Vi forskar vi om älgens positiva och negativa påverkan på skogs- och jordbruk, och trafik.

Älgen betyder mycket för många så vi arbetar också med att förstå hur olika grupper värderar älgen. Den är en viktig del av svenska biologiska mångfalden.

Här hittar du ingångar till forskning och miljöanalys vid SLU som berör älg:

Fakta:

Behöver du hjälp att hitta en intervjuperson, få tag i pressbilder eller har andra frågor är du välkommen att kontakta:

Susanna Bergström, kommunikatör vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö. 090-7868299, susanna.bergstrom@slu.se

Anna Lundmark, kommunikatör vid SLU, institutionen för ekologi. 018-672335, anna.lundmark@slu.se