Hoppa till huvudinnehåll

Älgforskning

Välkommen till sidan för forskning om klövvilt, miljö, klimat och människa vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkar med olika organisationer nationellt och internationellt. Ledare för gruppen är professor Göran Ericsson. Vi bedriver forskningsprojekt och samarbeten nationellt och internationellt. Forskningsuppgiften genomförs ofta i samarbete mellan flera olika intressenter som myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och allmänhet.

Älgen är den art som står i fokus för våra forskningsuppdrag och vår samverkan med omgivande samhället. Nationella fokuserar vi på samspelet mellan klövvilt, samhälle och areella näringar. I södra och mellersta Sverige studerar vi samverkan mellan de klövviltarterna – älg, kronhjort, rådjur, dovhjort och vildsvin - och den omgivande miljön tillsammans med GOVERNANCE och BEYOND MOOSE. Viktiga miljöfaktorer som vi arbetar med är klimat och födokvalité. I arktiska Sverige är frågeställningar om älg, ren, människa och klimat i forskningsprogrammet REXSAC vårt huvudfokus. I samarbete med FUTURE FOREST studerar vi bredare samhällsvetenskapliga frågor om viltförvaltning och skogsbruk. Viktiga samarbetspartners är nationella och regionala myndigheter.

Om du skjuter en märkt älg

Om en märkt älg skjuts eller en kalv till en märkt ko skjuts vill vi ha information om när älgen sköts och älgens slaktvikt. För vuxna älgar vill vi ha käken för senare åldersbestämning. För kalvarna vill vi veta könet. Vi extra intresserade av att få vikterna för de kalvar som skjuts eftersom en del vägdes vid födseln. Halsbanden till märkta älgar vill vi gärna ha tillbaka. De kan återanvändas efter batteribyte. Skär inte av halsbanden. Kontakta Fredrik Stenbacka 073-8120816 (Nationell kontaktperson och samordnare Norrland) eller Kent Nilsson 073-9134444 (Samordnare Götaland) om du skjuter en märkt älg eller en kalv till en märkt älg.

Publicerad: 20 september 2022 - Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatörer: Susanna Bergström 090-786 8299, Ulla Ahlgren 090-786 8281

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…