Kontakter inom Fjäll/Arktis

Senast ändrad: 06 maj 2022
Willem Goedkoop (vänster) och Mora Aronsson (höger). Foton.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Fjäll/Arktis.

Willem Goedkoop (till vänster i bild), koordinator för program Fjäll/Arktis. E-post: willem.goedkoop@slu.se, tel., 018-673112, institutionen för vatten och miljö, SLU.

Mora Aronsson (till höger i bild), biträdande koordinator för program Fjäll/Arktis. E-post: mora.aronsson@slu.se, tel. 018-672229, 072-2491138, SLU Artdatabanken.

Relaterade sidor: