Kontakter inom program Bebyggd miljö

Senast ändrad: 06 maj 2022
Harald Klein

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Bebyggd miljö.

Harald Klein, kontaktperson för program Bebyggd miljö. E-post: harald.klein@slu.se, tel. 0706-25 80 17. Tankesmedjan Movium, SLU.

Johanna Deak Sjöman, Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd. E-post: johanna.deak.sjoman@slu.se, tel. 040-41 51 27.

Harald Klein, Projekt Barnkartor - förvalta, använda, samla och samverka. E-post: harald.klein@slu.se, tel. 0706-25 80 17.

Maria Kylin, Yta och kvalitet på Sveriges skolgårdar. E-post: maria.kylin@slu.se, tel. 040-41 54 51.

Medverkande enheter vid SLU

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17