Kontakter inom program Biologisk mångfald

Senast ändrad: 06 maj 2022
Eddie von Wachenfeldt (till vänster) och Per Toräng (till höger). Foto.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Biologisk mångfald.

Eddie von Wachenfeldt, koordinator för program Biologisk mångfald (till vänster i bild). E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel. 018-672241, Institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken.

Per Toräng, biträdande koordinator för program Biologisk mångfald (till höger i bild). E-post: per.torang@slu.se, tel. 018-671544, SLU Artdatabanken.

Karin Ahrné. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning. E-post: karin.ahrne@slu.se, tel. 018-672683, SLU Artdatabanken.

Mora Aronsson. Internationell naturvård och miljöövervakning, invasiva främmande arter. E-post: mora.aronsson@slu.se, tel. 01-8673414, 070-6682682, SLU Artdatabanken.

Holger Dettki. Föreståndare och systemansvarig för Svenska LifeWatch (SLW), kontaktperson för Analysportalen, tillförordnad programchef Forskning och fynddata. E-post: holger.dettki@slu.se, tel. 090-7868505, 073-0487872, SLU Artdatabanken.

Wenche Eide. Samordnare kring frågor om EU-rapportering. E-post: wenche.eide@slu.se,  tel. 018-672495, SLU Artdatabanken.

Hans Gardfjell. Programchef för THUF (Terrester habitatuppföljning). E-post: hans.gardfjell@slu.se, tel. 090-7868241, 070-6201706, Institutionen för skoglig resurshushållning

Artur Larsson. Förvaltningsledare, systemansvarig för webbapplikationen Artfakta. E-post: artur.larsson@slu.se, tel. 018-672218, SLU Artdatabanken.

Johan Liljeblad. Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, Artdatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur och koordinator för iNaturalist.Se. E-post: johan.liljeblad@slu.se, tel. 018-671434, 076-1330328, SLU Artdatabanken.

Jonas Sandström. Kontaktperson för frågor kring datavärdskap. E-post: jonas.sandstrom@slu.se, tel. 018-672547, 073-0923334, SLU Artdatabanken.

Liselott Sjödin Skarp. Kontaktperson för Svenska artprojektet, programchef Artinformation. E-post: liselott.sjodin.skarp@slu.se, tel. 018-673458, 070-9732988, SLU Artdatabanken.

Sebastian Sundberg. Kontaktperson för frågor om Floraväkteriet. E-post: sebastian.sundberg@slu.se, tel. 018-672223, 070-2317785, SLU Artdatabanken.

Relaterade sidor: