Kontakter inom program Biologisk mångfald

Senast ändrad: 06 maj 2022
Eddie von Wachenfeldt (till vänster) och Per Toräng (till höger). Foto.
Eddie von Wachenfeldt, koordinator för program Biologisk mångfald inom SLU:s miljöanalys (till vänster) och Per Toräng, biträdande koordinator (till öger). Foto: Johan Samuelsson, SLU.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Biologisk mångfald.

Eddie von Wachenfeldt, koordinator för program Biologisk mångfald (till vänster i bild). E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel. 018-672241, Institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken.

Per Toräng, biträdande koordinator för program Biologisk mångfald (till höger i bild). E-post: per.torang@slu.se, tel. 018-671544, SLU Artdatabanken.

Karin Ahrné. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning. E-post: karin.ahrne@slu.se, tel. 018-672683, SLU Artdatabanken.

Mora Aronsson. Internationell naturvård och miljöövervakning, invasiva främmande arter. E-post: mora.aronsson@slu.se, tel. 01-8673414, 070-6682682, SLU Artdatabanken.

Holger Dettki. Föreståndare och systemansvarig för Svenska LifeWatch (SLW), kontaktperson för Analysportalen, tillförordnad programchef Forskning och fynddata. E-post: holger.dettki@slu.se, tel. 090-7868505, 073-0487872, SLU Artdatabanken.

Wenche Eide. Samordnare kring frågor om EU-rapportering. E-post: wenche.eide@slu.se,  tel. 018-672495, SLU Artdatabanken.

Hans Gardfjell. Programchef för THUF (Terrester habitatuppföljning). E-post: hans.gardfjell@slu.se, tel. 090-7868241, 070-6201706, Institutionen för skoglig resurshushållning

Artur Larsson. Förvaltningsledare, systemansvarig för webbapplikationen Artfakta. E-post: artur.larsson@slu.se, tel. 018-672218, SLU Artdatabanken.

Johan Liljeblad. Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, Artdatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur och koordinator för iNaturalist.Se. E-post: johan.liljeblad@slu.se, tel. 018-671434, 076-1330328, SLU Artdatabanken.

Jonas Sandström. Kontaktperson för frågor kring datavärdskap. E-post: jonas.sandstrom@slu.se, tel. 018-672547, 073-0923334, SLU Artdatabanken.

Liselott Sjödin Skarp. Kontaktperson för Svenska artprojektet, programchef Artinformation. E-post: liselott.sjodin.skarp@slu.se, tel. 018-673458, 070-9732988, SLU Artdatabanken.

Sebastian Sundberg. Kontaktperson för frågor om Floraväkteriet. E-post: sebastian.sundberg@slu.se, tel. 018-672223, 070-2317785, SLU Artdatabanken.

Relaterade sidor: