Kontakter inom program Biologisk mångfald

Senast ändrad: 13 januari 2021
Pavel Bína (till vänster) och Eddie von Wachenfeldt (till höger). Foton.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Biologisk mångfald.

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald (till vänster i bild), ansvarig även för Faunaväkteri. E-post: pavel.bina@slu.se, tel. 018-673406, SLU Artdatabanken.

Eddie von Wachenfeldt, biträdande koordinator för program Biologisk mångfald (till höger i bild). E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel. 018-672241, Institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken.

Karin Ahrné. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning. E-post: karin.ahrne@slu.se, tel. 018-672683, SLU Artdatabanken.

Mora Aronsson. Internationell naturvård och miljöövervakning, invasiva främmande arter. E-post: mora.aronsson@slu.se, tel. 01-8673414, 070-6682682, SLU Artdatabanken.

Stephen Coulson. Förvaltningsledare, systemansvarig för webbapplikationen Artportalen. E-post: stephen.coulson@slu.se, tel. 018-672643, 073-0849711, SLU Artdatabanken.

Holger Dettki. Föreståndare och systemansvarig för Svenska LifeWatch (SLW), kontaktperson för Analysportalen, tillförordnad programchef Forskning och fynddata. E-post: holger.dettki@slu.se, tel. 090-7868505, 073-0487872, SLU Artdatabanken.

Wenche Eide. Samordnare kring frågor om EU-rapportering. E-post: wenche.eide@slu.se,  tel. 018-672495, SLU Artdatabanken.

Hans Gardfjell. Programchef för THUF (Terrester habitatuppföljning). E-post: hans.gardfjell@slu.se, tel. 090-7868241, 070-6201706, Institutionen för skoglig resurshushållning

Artur Larsson. Förvaltningsledare, systemansvarig för webbapplikationen Artfakta. E-post: artur.larsson@slu.se, tel. 018-672218, SLU Artdatabanken.

Johan Liljeblad. Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, Artdatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. E-post: johan.liljeblad@slu.se, tel. 018-671434, 076-1330328, SLU Artdatabanken.

Jonas Sandström. Kontaktperson för frågor kring datavärdskap. E-post: jonas.sandstrom@slu.se, tel. 018-672547, 073-0923334, SLU Artdatabanken.

Liselott Sjödin Skarp. Kontaktperson för Svenska artprojektet, programchef Artinformation. E-post: liselott.sjodin.skarp@slu.se, tel. 018-673458, 070-9732988, SLU Artdatabanken.

Sebastian Sundberg. Kontaktperson för frågor om Floraväkteriet. E-post: sebastian.sundberg@slu.se, tel. 018-672223, 070-2317785, SLU Artdatabanken.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se