Kontakter inom program Vilt

Senast ändrad: 01 mars 2023
Fredrik Widemo och Tim Hofmeester. Foto.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Vilt.

Tim Hofmeester (till höger i bild), koordinator för program Vilt. E-post: tim.hofmeester@slu.se, tel. 070-247 88 42.

Fredrik Widemo (till vänster i bild), biträdande koordinator för program Vilt. E-post: fredrik.widemo@slu.se, tel. 076-139 10 40.

Vilt

Frauke Ecke: Miljöövervakning av smågnagare, zoonoser. E-post: frauke.ecke@slu.se, 090-786 86 42, 070-263 61 55.

Fredrik Widemo: Samverkanslektor vilt-skog. Flerartsförvaltning av klövvilt, samförvaltning av vilt, jord och skog, viltövervakning, övervakning av viltskador. E-post: fredrik.widemo@slu.se, tel. 076-139 10 40.

Gunnar Jansson: Viltövervakning Grimsö/SITES. E-post: gunnar.jansson@slu.se, tel. 0581-69 73 18.

Göran Ericsson: Skogen och människan, friluftslivsmönster. E-post: goran.ericsson@slu.se, tel. 090-786 85 08, 070-676 50 12.

Holger Dettki: The Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM). E-post: holger.dettki@slu.se, tel. 090-786 85 05, 073-048 78 72.

Johan Månsson: Tf. verksamhetsansvarig för Viltskadecenter. E-post: johan.mansson@slu.se, tel. 0581-697325.

Petter Kjellander: Specialist på hjortdjur. E-post: petter.kjellander@slu.se, tel. 0581-69 73 37. 

Relaterade sidor: