Officiella besök till SLU

Senast ändrad: 19 december 2023

SLU tar under ett år emot många besök, både nationella och internationella. Akademiintendenturen ansvarar för alla officiella och prioriterade besök till universitetsledningen.

Till kategorin officiella och prioriterade besök hör

  • statschef eller medlem av kungahus
  • representanter för riksdag och regering
  • ambassadörer
  • representanter från internationella organisationer, t.ex. EU eller FN
  • universitetsledningar från andra svenska eller utländska universitet
  • ledande representanter i näringslivet.

Information för övriga besök finns här.