Besök till SLU

Senast ändrad: 17 januari 2022

SLU tar under ett år emot många besök, både nationella och internationella. En ledstjärna är att alla besökare bemöts professionellt och genomtänkt samt att en entydig bild av universitetet förmedlas.

Akademiintendenturen vid SLU har som ansvar att hantera alla officiella och prioriterade externa besök till universitetsledningen. Rådgivning ges också till andra enheter inom SLU som anordnar besök. 

För att öka förståelse och planering av besökshantering vid SLU presenteras på denna sida generella anvisningar och definitioner. För mer detaljerad information och checklista vänligen kontakta akademiintendenturen. 

Statsbesök Island, rektor välkomnar Sveriges drottning. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Statsbesök Islands president. Rektor leder kungaparet och Uppsalas landshövding in till möteslokal. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Statsbesök Islands president. Rektor leder presidentparet med delegation in till möteslokal. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Statsbesök Island. Rektor välkomnar Islands presidentpar och det svenska kungaparet med delegation samt deltagare från SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Statsbesök Island. Annsofie Wahlström, SLU, presenterar Sustainable Food Choices. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Statsbesök Island. Anna Jansson, SLU, presenterar Animal Welfare. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Statsbesök Island. Samtal innan avfärd mellan isländska presidentparet, svenska kungaparet och talare från SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Statsbesök Island. Sveriges drottning tackar talare från SLU efter presentationer. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Dekoration vid besök av rektor med delegation från Wageningen University till SLU:s universitetsledning. Foto: Pia Schultz, SLU

Generella anvisningar för besök:

SLU har ingen central samordning av alla inkommande besök. En del tas emot på central nivå (Ledningskansliet), men flertalet hanteras direkt av fakulteten, institutionen, forskaren, avdelningen.

Ett besök till SLU ska alltid ses som ett tillfälle att marknadsföra SLU. Det ska finnas ett tydligt syfte till varför SLU tar emot besöket och innehållet skall utformas efter detta. Som grund för beslut om möjlighet att ta emot besök och för planeringen ska förväntningar och mål från både besökare och SLU noga tänkas igenom.

Generellt sett bör besök till SLU bidra till och förmedla SLU:s:

 • Verksamhetsidé: SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.
 • Varumärkeslöfte: Vetenskap och utbildning för ett hållbart liv
 • Vision: Ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper 

Fakta:

Definitioner av besök till SLU

Ett besök till SLU är enskilda personer eller grupper som besöker SLU vid en förutbestämd tidpunkt. De flesta besökare har som syfte att:

 • Ta del av SLU:s expertkunskap.
 • Bygga upp eller utveckla ett samarbete.
 • Ta del av utbildningsinformation.

Till kategorin officiella och prioriterade externa besök hör:

 • Statschef och/eller medlem av kungahus
 • Representanter för riksdag och regering
 • Ambassadörer
 • Representanter från internationella organisationer, t ex EU eller FN
 • Universitetsledningar från andra svenska eller utländska universitet
 • Ledande representanter i näringslivet

Universitetsledningen beslutar om mottagande av prioriterade externa besök och kan även fatta eller delegera beslut för andra externa besöksförfrågningar från t ex forskare, alumni, skolor.