Ny doktor (promovendi)

Senast ändrad: 29 juni 2022

Det glädjer oss att du har valt att delta vid promotionshögtiden den 8 oktober 2022. Nedan hittar du utförlig information om praktiska detaljer och förberedelser du behöver ta del av. Vänligen läs igenom all information innan du gör din anmälan till ceremoni och bankett.

 

 

Inbjudan och gäster

Senast den 8 augusti 2022 ska du göra din anmälan till ceremoni och bankett. Om du inte svarat senast detta datum förutsätter vi att du ångrat ditt beslut att delta och du tas bort från vårt register. Det går även bra att skjuta fram din promotion till ett annat år, men då måste du meddela oss detta. 

Inbjudan

Promovendi med en gäst inbjuds av SLU till både ceremoni och bankett (ingen kostnad). För att underlätta middagsplacering ska du ange vid vilken fakultet och institution som du disputerat. Önskemål om placering kan lämnas i meddelanderutan. 

Gäster

Det är mycket högt tryck på anmälningarna till årets promotion och vi kan i nuläget inte erbjuda fler platser till ceremoni eller bankett. Efter den 1 september kommer vi att ha en klarare bild av anmälningsläget och meddelar då om fler platser kommer att finns tillgängliga. Ange därför önskemål om ev. ytterligare gäst när du registrerar dig via anmälningsformuläret. Öppnas möjligheten för ytterligare gäst till banketten är kostnaden 950 kr/kuvert.

Vill du gärna ha med fler gäster än vi kan erbjuda i år så finns möjligheten att avvakta med din promotion. Vänligen kontakta oss om så är fallet.

Webbsändning

För dem som inte får plats i aulan så kommer ceremonin att kunna följas live via SLU:s webbsida. 

Avbokning

Senast den 13 september 2022 måste avbokning ske till årets promotionshögtid om du av någon anledning inte kan delta. Efter detta datum debiteras en avbokningsavgift på 1 000 kr för kostnader som rör material som producerats för din räkning. Vid uppvisande av läkarintyg efter den 14 september debiteras ingen avbokningsavgift.  

Avbokning görs skriftligen till ceremonier@slu.se

Insignier - hatt, lagerkrans, ring, diplom

Vid ceremonin är det obligatoriskt att bära doktorshatt eller lagerkrans. Vad du ska bära styrs av vilken doktorsexamen du tagit ut. Doktorsringen är inte obligatorisk och inget som överlämnas under ceremonin. Du får själv införskaffa dessa insignier och stå för kostnaderna. 

Doktorshatt

Det är viktigt att du i god tid kontrollerar om du har en doktorsgrad som innebär att du ska bära hatt. Du ansvarar själv för att införskaffa/låna hatt. Du ska bära hatt om du innehar någon av följande doktorsgrader:  

 • Agronomie (AgrD)
 • Skoglig (SkogD)
 • Teknologie (TeknD)
 • Veterinärmedicine (VMD)

Hattmärkena är olika för de olika doktorsgraderna. Observera att det är viktigt att du har rätt märke på hatten(pdf)

Notera att tillverkning av nya doktorshattar är ett hantverk och att den därför behöver beställas i god tid. Har du inte redan ordnat med hatt kan beställning göras från Bergmans konfektion på Drottninggatan 4 i Uppsala. Sista beställningsdag för hatt via Bergmans är den 15 augusti 2022.
Ring eller maila för måttagning och beställning; 018-13 06 63, info@bergmanskonfektion.se.

Om du endast behöver beställa ett hattmärke beställs detta via:

Guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala, tel. 018-12 57 08, guldsmed.stefan@me.com

Observera att din hatt, försedd med namn och rätt märke, ska tas med till generalrepetitionen den 7 oktober 2022 och lämnas in till organisationskommittén på anvisad plats i undervisningshuset. 

Lagerkrans

Du som promoveras till filosofie doktor ska bära lagerkrans.

Alla lagerkransar beställs av organisationskommittén för promotionshögtiden. Efter högtiden faktureras du för kostnaden vilken är 950 kr för lagerkransen. 

Alla lagerkransar levereras till SLU och hanteras av organisationskommittén inför ceremonin. 

Doktorsring

Ringen är inte obligatorisk och kommer ej att överlämnas vid promotionshögtiden. Om du önskar införskaffa en doktorsring kan den exempelvis beställas hos följande guldsmeder: 

 • Rolf Guldsmed AB, Uppsala, tel. 018-15 05 90 (från ca 7 000 kr)
 • Guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala 018-12 57 08 (från ca 7 000 kr)
 • Guldsmedan i Umeå AB, Umeå, tel. 090-12 80 30 (från ca 7 000 kr)

Diplom

Diplomet är ett bevis på att man är promoverad och har endast symbolisk innebörd. Det ska inte blandas ihop med examensbeviset. Den som inte deltar i promotionen får inget diplom.

Generalrepetition

Obligatorisk generalrepetition för alla promovendi och övriga medverkande för att bl.a. öva in- och uttåg i procession. 

 • Tid: 7 oktober 2022, kl. 19:00 (precis), beräknad sluttid ca kl. 21:30. Mingel med lättare förtäring från kl. 18:00. 
 • Plats: Undervisningshusets aula, Ultuna campus
 • Klädsel: Informell           

Du är välkommen att ta med en gäst på repetitionen.           

Program ceremoni

Preliminärt program för ceremonin den 8 oktober 2022 i Aulan i Undervisningshuset, Ultuna campus.

Kl. 15:00 - ceremoniprogram inleds:

 • Processionens intåg
 • Hälsningsanförande av rektor
 • Musik
 • Högtidsföreläsning
 • Promotion fakultetsvis
 • Tal från studenterna
 • Tal från jubeldoktorerna
 • Musik
 • Utdelning av rektor Mårten Carlssons pris
 • Utdelning av SLU:s pedagogiska pris
 • Utdelning av SLU:s förtjänstmedaljer
 • Processionens uttåg

Kl. 18:00 (ungefärlig tid) - ceremonin avslutas

Direkt efter ceremonins slut avgår bussar från Undervisningshuset/Aulan till Uppsala slott för middag i Rikssalen. 

Klädsel

Klädseln under ceremonin, liksom under den direkt efterföljande banketten, är högtidsdräkt, dvs. frack med vit väst och vit fluga samt svarta strumpor och skor eller långklänning (hellång) som dock ej behöver vara svart. De som önskar bära folkdräkt eller motsvarande kan göra detta, men då gäller högtidsvarianten. 

Högtidsdräkt enligt ovan gäller också för gäster som deltar i både ceremoni och bankett. Det finns ingen tid för ombyte mellan ceremoni och bankett. Klädseln för gäst/er som endast deltar i ceremonin är kavaj. 

Hotell

Under perioden 7-9 oktober har vi reserverat rum till statliga avtalspriser på fyra hotell i Uppsala, se nedan. Du bokar själv med angiven bokningskod. Du står själv för kostnaden för hotell. Bokar du med bokningskoden erbjuds du busstransport från hotellet till ceremonin 8 oktober.

Clarion Hotel Gillet                                                     
Adress: Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala
Telefonnummer: 018-68 18 00

Bokning via:                     reservation.cl.gillet@choice.se 
Bokningskod:                   015068

Elite Hotel Academia      
Adress: Suttungs gränd 6, 753 19 Uppsala
Telefonnummer: 018-780 99 00

Bokning via:                     reservation.academia@elite.se
Bokningskod:                   Sveriges Lantbruksuniversitet oktober 2022

Radisson Blu Hotel                                    
Adress: Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala
Telefonnummer: 018-474 79 00

Bokning via:                     reservations.uppsala@radissonblu.com
Bokningskod:                    MB0000201674

Scandic Uplandia                                                        
Adress: Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala.
Telefonnummer: 018-495 26 00

Bokning:
Ring 08-517 517 00 och uppge bokningskoden PRO10SE eller boka via hemsidan https://www.scandichotels.se. Vid ”Var vill du bo?” väljs Scandic Uplandia, fyll i ”Ankomst och avresa” respektive ”Personer och rum”. Klicka på ”Bokningskod” och lägg till koden PRO10SE. Koden ger 10% rabatt och rum bokas i mån av tillgänglighet. Betalning sker på plats vid incheckning.

Kostnader

Resa och logi

SLU står för din resa inom Sverige, från hemort till Uppsala, i samband med högtiden. Senast den 8 november 2022 ska du skicka reseräkning och originalkvitton till Administrativa servicekontoret, Box 7020, 750 07 Uppsala. Om du är anställd på SLU ska du göra reseräkning i Primula (information om kontering fås via ceremonier@slu.se

SLU ersätter inte kostnader för:

 • logi/hotell
 • utrikesresor om du är bosatt utomlands
 • din gäst och ev. extra gäster
 • bilresor (ersätts endast om det inte finns andra möjliga färdsätt) 

Bankett

Promovendi bjuds till banketten på Uppsala slott med en gäst. För ev. extra gäst får du betala en subventionerad kuvertkostnad på 950 kr, vilken då  faktureras efter promotionstillfället.  

Insignier och klädsel 

SLU ersätter inte kostnader för inköp eller hyra av:

 • Doktorshatt - obligatorisk vid ceremonin
 • Lagerkrans* - obligatorisk vid ceremonin
 • Doktorsring - ej obligatorisk vid ceremonin
 • Högtidsdräkt (frack eller långklänning)

*Lagerkrans beställs centralt av SLU och faktureras i efterhand.