Ny doktor (promovendi)

Senast ändrad: 18 december 2023

Den här sidan kommer att uppdateras närmare aktuellt datum.

Det glädjer oss att du har valt att delta vid promotionshögtiden. Nedan hittar du utförlig information om praktiska detaljer och förberedelser du behöver ta del av.

Inbjudan och gäster

Senast den 18 augusti 2023 ska du anmäla dig till ceremoni och bankett. Om du inte svarat senast detta datum förutsätter vi att du ångrat ditt beslut att delta och du tas bort från vårt register. Det går även bra att skjuta fram din promotion till ett annat år, men då måste du meddela oss detta. 

Inbjudan

Promovendi med en gäst inbjuds av SLU till både ceremoni och bankett (ingen kostnad). För att underlätta middagsplacering ska du ange vid vilken fakultet och institution som du disputerat. Önskemål om placering kan lämnas i meddelanderutan. 

Ytterligare gäster

Ange önskemål om eventuell ytterligare gäst när du registrerar dig via anmälningsformuläret. Om du vill bjuda med ytterligare gäster till banketten är kostnaden 1100 kr/kuvert.

Webbsändning

För dem som inte får plats i aulan så kommer ceremonin att kunna följas live via SLU:s webbsida. 

Avbokning

Senast den 12 september 2023 måste avbokning ske till årets promotionshögtid om du av någon anledning inte kan delta. Efter detta datum debiteras en avbokningsavgift på 1 000 kr för kostnader som rör material som producerats för din räkning. Vid uppvisande av läkarintyg efter den 13 september debiteras ingen avbokningsavgift.  

Avbokning görs skriftligen till ceremonier@slu.se

Insignier - hatt, lagerkrans, ring, diplom

Vid ceremonin är det obligatoriskt att bära doktorshatt eller lagerkrans. Vad du ska bära styrs av vilken doktorsexamen du tagit ut. Doktorsringen är inte obligatorisk och inget som överlämnas under ceremonin. Du får själv införskaffa dessa insignier och stå för kostnaderna. 

Doktorshatt

Det är viktigt att du i god tid kontrollerar om du har en doktorsgrad som innebär att du ska bära hatt. Du ansvarar själv för att införskaffa/låna hatt. Du ska bära hatt om du innehar någon av följande doktorsgrader:  

 • Agronomie (AgrD)
 • Skoglig (SkogD)
 • Teknologie (TeknD)
 • Veterinärmedicine (VMD)

Hattmärkena är olika för de olika doktorsgraderna. Observera att det är viktigt att du har rätt märke på hatten(pdf)

Notera att tillverkning av nya doktorshattar är ett hantverk och att den därför behöver beställas i god tid. Har du inte redan ordnat med hatt kan beställning göras från Bergmans konfektion på Drottninggatan 4 i Uppsala. Sista beställningsdag för hatt via Bergmans är den 31 augusti 2023.
Ring eller mejla för måttagning och beställning; 018-13 06 63, info@bergmanskonfektion.se.

Om du endast behöver beställa ett hattmärke beställs detta via:

Guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala, tel. 018-12 57 08, guldsmed.stefan@me.com

Observera att din hatt, försedd med namn och rätt märke, ska tas med till generalrepetitionen den 6 oktober 2023 och lämnas in till organisationskommittén på anvisad plats i undervisningshuset. 

Lagerkrans

Du som promoveras till filosofie doktor ska bära lagerkrans.

Alla lagerkransar beställs av organisationskommittén för promotionshögtiden. Efter högtiden faktureras du för kostnaden vilken är 1575 kr för lagerkransen. 

Alla lagerkransar levereras till SLU och hanteras av organisationskommittén inför ceremonin. 

Doktorsring

Ringen är inte obligatorisk och kommer ej att överlämnas vid promotionshögtiden. Om du önskar införskaffa en doktorsring kan den exempelvis beställas hos följande guldsmeder: 

 • Rolf Guldsmed AB, Uppsala, tel. 018-15 05 90
 • Guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala 018-12 57 08
 • Guldsmedan i Umeå AB, Umeå, tel. 090-12 80 30

Diplom

Diplomet är ett bevis på att man är promoverad och har endast symbolisk innebörd. Det ska inte blandas ihop med examensbeviset. Den som inte deltar i promotionen får inget diplom.

Generalrepetition

Obligatorisk generalrepetition för alla promovendi och övriga medverkande för att bland annat öva in- och uttåg i procession. 

 • Tid: 6 oktober 2023, kl. 19.00 (precis), beräknad sluttid ca kl. 21.30. Mingel med lättare förtäring från kl. 18.00. 
 • Plats: Undervisningshusets aula, Ultuna campus
 • Klädsel: Informell           

Du är välkommen att ta med en gäst på repetitionen.           

Program ceremoni

Preliminärt program för ceremonin den 7 oktober 2023 i aulan i Undervisningshuset, Ultuna campus.

Kl. 15:00 - ceremoniprogram inleds:

 • Processionens intåg
 • Hälsningsanförande av rektor
 • Musik
 • Högtidsföreläsning
 • Promotion fakultetsvis
 • Tal från studenterna
 • Tal från jubeldoktorerna
 • Musik
 • Utdelning av rektor Mårten Carlssons pris
 • Utdelning av SLU:s pedagogiska pris
 • Utdelning av SLU:s förtjänstmedaljer
 • Processionens uttåg

Kl. 18:00 (ungefärlig tid) - ceremonin avslutas

Direkt efter ceremonins slut avgår bussar från Undervisningshuset/aulan till Uppsala slott för middag i Rikssalen. 

Klädsel

Klädseln under ceremonin, liksom under den direkt efterföljande banketten, är högtidsdräkt, dvs. frack med vit väst och vit fluga samt svarta strumpor och skor eller långklänning (hellång) som dock ej behöver vara svart. De som önskar bära folkdräkt eller motsvarande kan göra detta, men då gäller högtidsvarianten. 

Högtidsdräkt enligt ovan gäller också för gäster som deltar i både ceremoni och bankett. Det finns ingen tid för ombyte mellan ceremoni och bankett. Klädseln för gäst/er som endast deltar i ceremonin är kavaj. 

Hotell

Under perioden 6-8 oktober har vi reserverat rum till statliga avtalspriser på fyra hotell i Uppsala, se nedan. Du bokar själv med angiven bokningskod. Du står själv för kostnaden för hotell. Bokar du med bokningskoden erbjuds du busstransport från hotellet till ceremonin den 7 oktober.

Observera att hotellrum med pris och kod enligt nedan bokas senast den 4 september.

Clarion Hotel Gillet                                                     
Adress: Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala
Telefonnummer: 018-68 18 00

Bokning via:                    reservation.cl.gillet@choice.se 
Bokningskod:                  2085GR018528

 

Clarion Collection Hotel Uppsala
Adress: Storgatan 30, 753 31 Uppsala
Telefonnummer: 018-68 11 10

Bokning via:                   reservations.cc.uppsala@strawberry.se 
Bokningskod:                 2152GR002689Elite Hotel Academia      
Adress: Suttungs gränd 6, 753 19 Uppsala
Telefonnummer: 018-780 99 00

Bokning via:                     reservation.academia@elite.se
Bokningskod:                   SLU DoktorspromotionRadisson Blu Hotel                                    
Adress: Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala
Telefonnummer: 018-474 79 10

Bokning via:                   reservations.uppsala@radissonblu.com
Bokningskod:                 MB0000437985

Kostnader

Resa och logi

SLU står för din resa inom Sverige, från hemort till Uppsala, i samband med högtiden. Senast den 7 november 2023 ska du skicka reseräkning och originalkvitton till Administrativa servicekontoret, Box 7020, 750 07 Uppsala. Om du är anställd på SLU ska du göra reseräkning i Primula (information om kontering fås via ceremonier@slu.se

SLU ersätter inte kostnader för

 • logi/hotell
 • utrikesresor om du är bosatt utomlands
 • visum
 • din gäst och ev. extra gäster
 • bilresor (ersätts endast om det inte finns andra möjliga färdsätt). 

Bankett

Promovendi bjuds till banketten på Uppsala slott med en gäst. För eventuell extra gäst får du betala en subventionerad kuvertkostnad på 1100 kr, vilken då faktureras efter promotionstillfället.  

Insignier och klädsel 

SLU ersätter inte kostnader för inköp eller hyra av

 • doktorshatt - obligatorisk vid ceremonin
 • lagerkrans* - obligatorisk vid ceremonin
 • doktorsring - ej obligatorisk vid ceremonin
 • högtidsdräkt (frack eller långklänning).

*Lagerkrans beställs centralt av SLU och faktureras i efterhand.