Louise Fortmann, agronomie hedersdoktor

Senast ändrad: 06 september 2023

Louise Fortmann utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap 2018. Hon är en framstående pionjär inom fältet landsbygdsutveckling, framför allt inom deltagardriven och interdisciplinär forskning och hon blandar vetenskap med praktisk tillämpning på ett unikt sätt även i sin undervisning.

Louise Fortmann tog sin doktorsexamen vid Cornell University år 1973. Under åren 1984-2014 har hon varit anställd vid University of California, Berkeley och nu är hon professor emerita. Hon är en framstående pionjär inom fältet landsbygdsutveckling, framför allt inom deltagardriven och interdisciplinär forskning. Även i sin undervisning blandar hon på ett unikt sätt vetenskap med praktisk tillämpning.

Louise Fortmann uppmuntrar till ett interdisciplinärt arbetssätt. Hon, forskarkollegorna och studenterna på en kurs skrev år 2014 en välciterad artikel om hur de agerade för att få till stånd ett bättre samarbete mellan de akademiska ämnena.

Hon har publicerat många egna vetenskapliga artiklar och också medverkat i ett flertal redaktioner för vetenskapliga tidskrifter. Hon var en av de första som förde in de sociala aspekterna i dialogen och samverkan mellan olika aktörer i skogsbruket.

Internationellt har hon bland annat suttit i styrelsen för Centre for International Forest Research (CIFOR) 1992-1995 och International Centre for Tropical Agriculture (CIAT) 2004-2008. Hon är nu styrelsemedlem i Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS).

Louise Fortmann har varit gästforskare vid SLU:s institution för stad och land under åren 2015-2017. Hon var då ett ovärderligt stöd för doktoranderna och hon hjälpte forskarna att söka forskningsmedel. Hon anordnade workshops och läsgrupper vid institutionen och bidrog också till att lyfta forskningens kvalitet genom att läsa artikelmanus och diskutera dessa med forskarna.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Louise Fortmann

Följ agronomie hedersdoktor Louise Fortmanns föreläsning 5 oktober 2018 på film!