Jason Shogren, skoglig hedersdoktor

Senast ändrad: 06 september 2023
Hedersdoktor Jason Shogren.

Jason Shogren har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Hedersdoktor Jason Shogren är Stroock-professor i naturresursekonomi vid University of Wyoming i USA. Hans forskning och undervisning inom ämnet naturresursekonomi faller till stor del inom det beteendeekonomiska området, som exempelvis kan handla om hur man kan uppmuntra önskvärda beteenden hos individer och företag.

Han har studerat klimatpolitik och bevarande av biologisk mångfald, med fokus på hur man med ekonomiska incitament kan förbättra såväl ekonomi som miljö.

Jason Shogren är medlem i American Association of Environmental and Resource Economists och i Beijer Institute of Ecological Economics vid Kungliga vetenskapsakademin. Han tjänstgjorde vid White House's Council of Economic Advisers 1997 och var delaktig i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som fick Nobels Fredspris 2007. Han var också kung Carl Gustaf XVI:s gästprofessor vid Umeå universitet under 2012.

Jason Shogren har haft och har mycket samröre med SLU. Han har varit medförfattare till många artiklar och inbjudit våra forskare att medverka i böcker där han har varit ansvarig redaktör. Han har också varit gästlärare, och opponent på ett flertal doktorsavhandlingar. Han gick tillsammans med forskare inom flera olika discipliner på SLU och Umeå universitet i bräschen för en stor satsning med titeln Umeå Institute for Lands and People.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Jason Shogren

Följ agronomie hedersdoktor Jason Shogrens föreläsning 4 oktober 2019 på film!