Pamela Ronald

Senast ändrad: 07 juli 2023
Hedersdoktor Pamela Ronald.

Pamela Ronald utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap 2019.

Pamela Ronald undersöker den genetiska grunden för sjukdomsresistens och stresstolerans i ris, med målet att förbättra livsmedelssäkerheten för fattiga bönder.

Hon är sedan 2002 professor i växtpatologi vid University of California, Davis, där hon också leder ett institut som strävar efter att popularisera forskningen. Pamela Ronald valdes in i USA:s vetenskapsakademi 2019 och är medlem av American Association for the Advancement of Science sedan 2006.

Pamela Ronalds forskning har resulterat i rissorter med ökad tolerans mot bakteriesjukdomar samt mot översvämningar, två viktiga hot mot risodling i Asien och Afrika. Under 2015 planterade fem miljoner bönder en översvämningstålig ris-sort som togs fram i samarbete med växtförädlare vid det internationella risforskningsinstitutet IRRI.

Många gener som är värdefulla i växtförädlingen hämtas från växter i utvecklingsländer och Pamela Ronald har därför inrättat en fond som verkar för att en del av förädlingsvinsterna återförs till utvecklingsländerna.

Pamela Ronald har prisats både för sin risforskning och för sitt arbete med populärvetenskap. Hennes TED-tal om växtgenetik, livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk har t.ex. översatts till 24 språk.

Tillsammans med sin man, Raoul Adamchak, har hon skrivit en bok om hur modern växtförädling med genteknik, tillsammans med ekologiska odlingsmetoder, kan bidra till en hållbar utveckling i jordbruket.

Forskare vid flera av SLU:s institutioner hyllar hennes excellenta bidrag till vetenskapen och enastående förmåga till balanserad kommunikation, och hoppas på framtida samarbeten i spridandet av kunskap om lantbruk och växtförädling i samhället. Delar av sin grundutbildning fick hon som utbytesstudent vid Uppsala universitet.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Pamela Ronald

Följ agronomie hedersdoktor Pamela Ronalds föreläsning 4 oktober 2019 på film!