Medaljer & priser

Senast ändrad: 19 december 2023

Vid SLU utdelas enligt tradition ett antal medaljer och priser vid ceremonin för den årliga doktorspromotionen.

Pedagogiska priset

SLU delar från och med 2006 ut två stycken pedagogiska pris för ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning”.
Ett pris är individuellt (lärare, studierektor eller motsvarande) och ett är ett lagpris (lärarlag, institution eller motsvarande). Nomineringar görs av studenter och lärare.

SLU:s förtjänstmedaljer

SLU:s tre förtjänstmedaljer delas ut årligen till personer vars insatser ”gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar”, eller till en ung lovande talang i vid bemärkelse.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms ”enastående i ett internationellt perspektiv” medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna ”föredömlig, exceptionell insats av bestående värde”. Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel inom området innovationer och samverkan.

Rektor Mårten Carlssons pris

Rektor Mårten Carlssons pris för föredömliga insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU instiftades 1995 och delas ut vartannat år. Mårten Carlsson var SLU:s rektor under åren 1982–1994. 

Arvid Lindman-medaljen

Arvid Lindman-medaljen utdelas av styrelsen för SLU på förslag av fakulteten för skogsvetenskap för synnerligen förtjänstfullt vetenskapligt forskningsarbete. Arvid Lindman (1862-1936) var Sveriges statsminister under två perioder. Lindmans intresse vid sidan av politiken var skogen och skogsvården. Han var från 1915 Skogshögskolans förste styrelseordförande.