Hoppa till huvudinnehåll

Bistånd och hjälpinsatser

Sverige är en av de största biståndsgivarna i världen och ser till att hjälp kommer till många av världens fattigaste länder. Det kan vara genom mat, rent dricksvatten, sjukvårdsinsatser, boende och återuppbyggnad efter naturkatastrofer för att nämna några exempel. Det kan också handla om mer planerade insatser genom hjälp till självhjälp för att utveckla länders produktion av mat, bygga upp infrastruktur eller kunna rena vatten genom olika tekniker.

Bistånd och hjälpinsatser

Bistånd och utveckling handlar om att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förbättra sin livssituation. Och om att öka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. - Globalportalen.org

Publicerad: 28 augusti 2023 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå):
Telefon: +46-(0)90-786 82 38

Loading…