Hoppa till huvudinnehåll

Internationell handel

Är den fria, globala handeln bra? Ska vi fortsätta importera och exportera varor världen över som vi gör idag? Ska EU:s frihandelsavtal stå över det egna landets lagar? Bör varje land satsa på att bli mer självförsörjande? Det är frågor som du kan börja fundera på inom ämnet Internationell handel.

Olika bönor i skålar

Vad definierar internationell handel?

Utan handel med omvärlden stannar Sverige. Värdet av svensk export av varor och tjänster uppgår till nästan hälften av Sveriges BNP. Transparenta och tydliga regelverk, tillgängliga marknader, ambitiösa frihandelsavtal, ett effektivt handelsfrämjande och ett väl fungerande multilateralt handelssystem är förutsättningar för att svenska företag ska kunna växa.  

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå):
Telefon: +46-(0)90-786 82 38

Loading…