Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Att få möjlighet att utbilda sig är en mänsklig rättighet, trots det är det miljontals barn runt om i världen som inte har möjlighet eller får gå i skolan, främst drabbas flickor.

Utbildning för alla?

Mål 4 i Agenda 2030 handlar om god utbildning för alla människor, om att lärandet ska vara livslångt och om att ämnen som hållbar livsstil, jämställdhet och mångfald – med mera – ska inkluderas. Coronapandemin har haft en kraftigt negativ effekt på området då många länder har stängt skolor.

Tre ungdomar hoppar

Vad säger Unicef om utbildning för alla?

Att gå i grund­skolan är en mänsklig rättig­het, och det ska inte kosta någon­ting. Men fort­farande står många mil­joner barn runt om i världen utan­för skolan. De främsta orsakerna är fattig­dom och diskrimi­nering.

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå):
Telefon: +46-(0)90-786 82 38

Loading…