Hoppa till huvudinnehåll

Växter och dess förutsättningar

Enligt FAO går mellan 20 och 40 procent av växtproduktionen förlorad före skörd på grund av skadedjur. Hållbart växtskydd är avgörande för att säkra skörden och för att minska användningen av skadliga bekämpningsmedel, men klimatförändringarna påverkar både möjligheterna att använda naturbaserade lösningar och risken för utbrott från skadedjur, parasiter och sjukdomar. Utveckling av "klimatsmart" växtskyddsbekämpning möjliggör mer motståndskraftig och hållbar bekämpning.

Mangold växer i jord

Hållbara skördar i ett förändrat klimat

Att odla växter på ett hållbart sätt är jätteviktigt för att kunna minska mängden bekämpningsmedel, konstgödsel och fossilfria bränslen likväl som att öka motståndskraften mot sjukdomar och insekter, torka och översvämningar. Det här går hand i hand med hållbara jordbruk. Genom att samodla olika växter kan man på ett klimatsmart sätt minska användningen av både konstgödsel och bekämpningsmedel och samtidigt minska risken för avdunstning och få plats med mer växter på samma yta. 

Person gräver med spade

Jorden, varför är den viktig?

Jorden som plantor och träd växer i är själva grundstenen för att växten ska må bra och kunna utvecklas. Utan rätt förutsättningar med näring, fuktighet, surhet osv. så spelar det ingen roll hur mycket sol den får. Olika växter kräver olika saker och det är upp till oss att se till att de kan växa under så bra förhållanden som möjligt. 

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå):
Telefon: +46-(0)90-786 82 38

Loading…