Information om Årets SLU-alumn

Senast ändrad: 21 februari 2023

Utmärkelsen Årets SLU-alumn delas ut till en tidigare student som är en inspirerande förebild och som har gjort en framstående karriär eller viktig insats inom sitt område.

Nominering

En nominering kan lämnas in av vem som helst som känner en anknything till SLU.

Nomineringsperioden för Årets SLU-alumn 2023 är avslutad. Läs nyheten om vinnaren. Nomineringsperioden för Årets SLU-alumn 2024 startar i oktober 2023.

Vem kan få utmärkelsen?

Generella kriterier för alla nominerade:

 • Alumnen har en examen från SLU.
 • Alumnen skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.
 • Alumnen är en förebild för nuvarande och nästa generations SLU-studenter, lärare, forskare och anställda.

Utöver de generella kriterierna, ska alumnen uppfylla minst ett av följande kriterier:

 • Alumnen har gjort en framstående karriär.
 • Alumnen har gjort en framstående insats inom sitt område.
 • Alumnen har gjort något som gagnar SLU.

I övrigt förväntas alumnen delta vid en ceremoni i början av höstterminen av innevarande år för att ta emot sitt pris och för att hålla en föreläsning om sitt arbete och sin karriär sedan studierna vid SLU.

Jury/nomineringskommitté

Årets SLU-alumn 2023 utsågs av en jury sammansatt av följande personer:

 • SLU:s styrelseordförande
 • SLU:s prorektor
 • SLU:s kommunikationschef
 • Representant från SLU:s utbildningsnämnd
 • SLUSS-representant
 • Årets SLU-alumn 2022