Ny sökning
NA0168

Förvaltning av Biologiska Resurser

2020-10-30
Canvas
For the first time ever I'm using Canvas as the main platform for information about the course. The page has just gone live, I hope it all works... I think I have to organize for you (students) to be invited. I'll check that out.

2020-10-30
First class, on Tuesday
Hej! I've been looking forward to meeting you all on Tuesday, but under the current circumstances (covid recommendations) I can't justify holding a class IRL. Therefore the class will be shifted to zoom. I will put out a link on Monday. Sorry if this is a disappointment for some of you. On Tuesday we will discuss (among how things) how best to proceed with the teaching. /Rob

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

2020-10-06
Welcome to the course!
The course will be organized around a large number of short (15 to 30 minute) videos which Rob will record during October and November. We will have a small number of meetings (see schedule) which will be student-driven: comments, questions, and discussions. We will talk through this at the first meeting on 2 November. You should keep the meeting times free in your diaries, but note that we may not use all of the times. Note also that the meetings may have to shift to zoom in case the covid situation changes.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för NA0168

Läsåret 2019/2020

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110), Uppsala 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110), Uppsala 2014-11-10 - 2015-01-18

NA0168 Förvaltning av Biologiska Resurser, 7,5 Hp

Management of Biological Resources

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska B.
Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Kursens mål är att ge djupare kunskap i ekonomisk analys av biologiska resurser och deras förvaltning. Kursen ger kunskaper i ekonomisk analys av förnybara och icke-förnybara biologiska resurser. Begrepp som behandlas är bl.a. statisk och dynamisk effektivitet, rättvisa, äganderätter, diskontering och marknadsmisslyckanden. Kursen omfattar nuvarande och olika föreslagna former för politik för förvaltning av biologiska resurser som överförbara äganderätter, skatter, regleringar, och privat kontra offentligt ägande.
Efter framgångsrikt genomförd kurs ska studenten kunna:
- redogöra för marknadsekonomins möjligheter och begränsningar när det gäller att lösa miljöproblem kopplade till förvaltningen av biologiska resurser
- beskriva villkoren för en ekonomiskt optimal förvaltning av biologiska resurser
- bedöma användbarheten av olika styrmedel under olika förutsättningar
- använda ekonomisk teori på aktuella frågeställningar kring förvaltning av biologiska resurser, inklusive tidsaspekten

Innehåll

- Beskrivning av olika de problem som kan uppstå vid förvaltning av biologiska resurser och de ekonomiska orsakerna till att de uppstår
- Beskrivning av olika styrmedel för biologiska resurser
- Analys av fördelar och nackdelar med olika styrmedel i olika situationer
- Analys av tidsaspektens betydelse vid förvaltning av naturresurser och föroreningsstockar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.
Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0152

Assessment will consist of (1) the examination; and (2) a short essay and seminar presentation on a recent paper. In the latter we will go beyond the textbooks and cover some material based on recent research.

The exam will test the student's ability to understand and work with (including solving) basic economic models related to dynamic management of biological resources and climate change, and to discuss the results of such models in relation to policy dilemmas. It accounts for 67 percent of the marks.

The essay will cover a research paper (essay) relevant to the topics we have discussed. The paper should contain an original research contribution.The focus is on how the theory we have learnt during lectures and exercises shapes up when it is faced by reality. Papers chosen must relate theoretical results to empirical data. The paper and presentation together account for 33 percent of the marks.

More details, including exact grade boundaries, will be announced shortly. Note however that to pass the course, all elements (exam, paper, presentation) must achieve at least a pass grade.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0168 Anmälningskod: SLU-20110 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%