Biogas vid institutionen för ekonomi

Senast ändrad: 05 februari 2024

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”.

Syftet med projektet var att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion och att studera effekterna av olika former av samverkan för företagarens lönsamhet, produktionens miljönytta samt för lärande och landsbygdsutveckling.

Ladda ned en pdf med information om projektet


Kontaktinformation

richard.ferguson@slu.se, 018-671731