Sveriges lantbruksuniversitet

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 150 sidor som är taggade med Förnybar energi:

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Den här sidan är till för dig som studerar på civilingenjörsprogrammet i energisystem. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter

Mer läsning

För den som vill läsa mer om hur markfuktighetskartor kan användas i skogsbruket och den forskning som ligger till grund för kartorna finns här länkar till ett antal artiklar. För den som vill läsa

Om SLU Markfuktighetskarta

SLU Markfuktighetskarta är en högupplöst karta som visar markfuktigheten i en skala från 0 till 100 där låga värden anger torr mark och höga värden anger blöt mark. Färgerna på kartan ”smälter ihop”

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Achim Grelle

Achim Grelle

Läs mer om Achim Grelle på engelska.

Frukt- och grönsaksåret 2021

Frukt- och grönsaksåret 2021

FN har utropat 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruit and Vegetables #IYFV). Syftet är att lyfta hälsofördelarna med att äta mer frukt och grönsaker

Vatten och bröd på Broborg

Vatten och bröd på Broborg

Här kommer ett utflyktstips till Broborg öster om Knivsta, där du bjuds på en vandring med vacker utsikt, rafflande historia och läskande slut. Börja utflykten med att följa den steniga stigen upp

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Lövträdsodling

Snabbväxande lövträd kan ersätta fossila bränslen och minska människans påverkan på klimatet. Vår forskning bidrar till att odling av energiskog blir både effektivare och mer miljövänlig. Resultaten

Biogas

Projektet syftade till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion och att studera effekterna av olika former av samverkan för företagarens lönsamhet,

Loading…