Sveriges lantbruksuniversitet

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 149 sidor som är taggade med Förnybar energi:
Vatten och bröd på Broborg

Vatten och bröd på Broborg

Här kommer ett utflyktstips till Broborg öster om Knivsta, där du bjuds på en vandring med vacker utsikt, rafflande historia och läskande slut. Börja utflykten med att följa den steniga stigen upp

Ät ute i juni

Ät ute i juni

Vi vill uppmuntra till att äta ute!

Frukt- och grönsaksåret 2021

Frukt- och grönsaksåret 2021

FN har utropat 2021 till International Year of Fruit and Vegetables. SLU vill uppmärksamma detta ...

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Lövträdsodling

Snabbväxande lövträd kan ersätta fossila bränslen och minska människans påverkan på klimatet. Vår forskning bidrar till att odling av energiskog blir både effektivare och mer miljövänlig. Resultaten

Biogas

Projektet syftade till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion och att studera effekterna av olika former av samverkan för företagarens lönsamhet,

Forskning frukt och grönt

Forskning frukt och grönt

Forskning om frukt, bär och grönsaker vid SLU futurefood@slu.se

David A. Agar

David A. Agar

I'm a physicist and chemist interested in renewable energy technologies. I currently work with thermal treatments (e.g. torrefaction, pyrolysis) of lignocellulosic biomass and organic waste streams

Biogasprocessens Mikrobiologi

Biogasprocessens Mikrobiologi

Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material genom komplexa mikrobiella processer. Vi forskar för biogasproduktion med högre avkastning och processtabilitet. Detta sker i naturen men

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”. Syftet med projektet var att undersöka

Loading…