Sveriges lantbruksuniversitet

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 100 sidor som är taggade med Förnybar energi:
Framtidens gröna energi kan odlas Norrland

Framtidens gröna energi kan odlas Norrland

Framtidens gröna energi odlas i Norrland - från vild växt till högavkastande oljegröda Anna.lehrman@slu.se Kan ett ogräs bidra till en fossilfri transportsektor? Hur kan vi minska vårt beroende av

RSS flöde historik

RSS flöde historik

Äldre artiklar eva-lena.selfene@slu.se

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Anna Schnürer, bioenergi

Anna Schnürer är samverkanslektor i bioenergi. Hon är expert inom området biogas med fokus på processbiologi. Genom min forskning och undervisning kan jag tillsammans med olika samhällsaktörer

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade

Maria Westerholm

Maria Westerholm

marik Jag har bred kunskap inom grundläggande och tillämpad biogasproduktion och mikrobiella interaktioner i anaeroba nedbrytningssystem. Mitt huvudfokus har under många år varit att undersöka och

Globala trender påverkar den svenska skogen

Globala trender påverkar den svenska skogen

Den svenska skogens användning påverkas i allt högre grad av globala frågor som förändrad energiförsörjning, klimatpolitik, internationella regelverk och konkurrens om marken. Det är också frågor som

Seminarium: Framtidens gröna energi kan odlas Norrland

Kan ett ogräs bidra till en fossilfri transportsektor? Hur kan vi minska vårt beroende av import av olja och fodersoja? Går det att gynna både ekosystem och en levande norrländsk landsbygd? I ett

Seminarium: Framtidens gröna energi kan odlas Norrland

Kan ett ogräs bidra till en fossilfri transportsektor? Hur kan vi minska vårt beroende av import av olja och fodersoja? Går det att gynna både ekosystem och en levande norrländsk landsbygd? I ett

Ylva Melin

Ylva Melin

Ylva Melin CV SLU yme Jag jobbar som projektledare för ett forskningsprojekt som undersöker miljökonsekvenser av ökat uttag av skogliga biobränslen i Västerbotten och är även informations- och

Henrik Böhlenius

Henrik Böhlenius

bohlenius Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde. All information om Henrik Böhlenius forskning och undervisning finns på den engelska sidan.

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas