Sveriges lantbruksuniversitet

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 145 sidor som är taggade med Förnybar energi:

Miljoner från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat tilldela 4.7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU om lokala solelgemenskaper i Sverige. Projekt ska undersöka förutsättningarna för lokala

Jämförelse mellan olika kartor

Jämförelse mellan olika kartor

Som mått på hur väl en karta överensstämmer med verkligheten kan man använda måtten noggrannhet och kappa-värde. Högre noggrannhet och kappavärden anger bättre, mer träffsäkra kartor. En noggrannhet

Miljoner från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat tilldela 4.7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU om lokala solelgemenskaper i Sverige. Projekt ska undersöka förutsättningarna för lokala

Biogas

Projektet syftade till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion och att studera effekterna av olika former av samverkan för företagarens lönsamhet,

Stora europeiska bidrag till SLU-forskning om biogas och om varroakvalster hos bin

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Barbara Locke Grandér ska arbeta med

Stora europeiska bidrag till SLU-forskning om biogas och om varroakvalster hos bin

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Barbara Locke Grandér ska arbeta med

Markfuktighetskartor

Markfuktighetskartor

Heltäckande markfuktighetsdata över skogsmarken

Demonstration av småskalig biogas uppgradering vid Sötåsens biogasanläggning

Syftet med projektet är att demonstrera ett kostnadseffektivt koncept för småskalig uppgradering och användning av fordonsgas. Tekniken bygger på koncepten processintern metananrikning och askfilter,

Aska för rening av koldioxid vid produktion av flytande biogas

Flytande biogas (LBG – liquified biogas) framställs genom kraftig nedkylning av gasen till -161 °C. Biogasen måste då ha en koldioxidhalt < 50 ppm och det är kostsamt att nå den reningsgraden. Det

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Nu ska gräset i Skånes vägkanter förvandlas till biogas

Gräset som klipps ner längs Sveriges vägkanter brukar vanligtvis bli liggande. Men i ett nytt skånskt pilotprojekt ska det istället samlas upp och omvandlas till biogas. Om konceptet sprids vidare i

Nu ska gräset i Skånes vägkanter förvandlas till biogas

Gräset som klipps ner längs Sveriges vägkanter brukar vanligtvis bli liggande. Men i ett nytt skånskt pilotprojekt ska det istället samlas upp och omvandlas till biogas. Om konceptet sprids vidare i

Loading…