Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 117 sidor som är taggade med Förnybar energi:

Forest Ecology and Sustainable Management

Programinformation For more information Contact  Vill du studera Forest Management, förankrat i ekologiska principer och fokuserat på hållbarhet mitt i den globala klimatförändringen? Då är detta

Grundläggande utbildning skogens ekologi och skötsel

Contact Gå med i rörelsen och bli expert på skog - ta ditt första steg HÄR. Med ett förstklassigt team av experter kan vi hjälpa dig att leva din passion, från tanke till praktik, för att skapa en

Forskare

Lars Östlund Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt Telefon: +46907868442, +46705111299 E-post: lars.ostlund@slu.se Elle

Utbildning

Vi ger studenter möjlighet till de praktiska och teoretiska kunskaper som är nödvändiga för att vara med och påverka framtidens förvaltning av Sveriges och världens skogar.   Institutionen för

Videor om skogshistoria

Skogshistoria i Skandinavien Få en första glimt av våra forskningsidéer. Ta en titt på våra kortfilmer som vi har producerat tillsammans med Bosse och Titti Backström (Banum).

IDA

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

Webbinarium: Gallringars påverkan på råvaruegenskaper hos snabbväxande lövträd - för bioenergi och materialproduktion

stina.johannesson@slu.se Trees For Me bjuder in till webbinarium om gallring av snabbväxande lövträd för bioenergi och material. Doktoranden Sruthy Vattaparambil Sudharsan, som arbetar vid Luleå

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”. Syftet med projektet var att undersöka

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

Kommissionens styrelse och årsmöten

NPC:s styrelse ska representera såväl myndighetsutövning som forskning, praktisk odling och råvaruanvändning. Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst

Biokolssystem

Biokol är ett material som produceras genom upphettning av biomassa och som främst består av kol. Biokol har stor potential att skapa negativa utsläpp av växthusgaser genom att lagra in kol i mark,

Publikationer

Populärvetenskapliga publikationer 2024 Christersson, et al . En bildrepportage från Vombsjösänkans pil- och poppelpark . 2023 Christersson, Lars. Kompletteringsskogsbruk : ett led i

Loading…