Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 77 sidor som är taggade med Förnybar energi:

Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur

Matkultur

Mat är kultur och kulturen sitter djupt. Corona-julen ställde frågan om julmaten på sin spets när vi inte kunde träffa nära och kära. Här har vi samlat lite kunskap om julens matkultur. God jul från

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade

Om Torvkartan

Torvkartan släpps som två olika produkter en klassad karta och en kontinuerlig karta över tjockleken på det organiska lagret. Torvkartorna baseras på nära 5500 mätningar av organiska lagrets tjocklek

Torvkartor

Predikterad tjocklek på organiska lagret

Publikationer

Nedan visas de senaste publikationerna från institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Använd den knappen så hittar du till SLUpub och vår fullständiga

Mer läsning

Dokumentationen angående markfuktighetskartor förklarar hur kartorna beräknats och hur de kan tolkas. Därtill finns också en produktbeskrivning och en teknisk beskrivning av kartorna. OBS! länkarna

Här finns kartorna

Torvkartan finns nu för hela landet utom i några kustområden där den inte går att ta fram och i några fjällområden som inte var laserscannade när den utvecklades. Detta har skett genom ett samarbete

Kvalitaten på torvkartorna

Kartans kvalitet har utvärderats genom att jämföra kartorna med fältmätningar på 2 883 platser i hela landet. Som mått på hur väl en karta överensstämmer med verkligheten kan man använda ett

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

IDA

Interdisciplinary Academy är en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU.

Loading…