Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 116 sidor som är taggade med Förnybar energi:

IDA

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

BT på Instagram

BT:s Instagramsida

Tjeggelvas naturreservat

En av Sveriges finaste naturtallskog utan och ett samiskt rik kulturlandskap

Vattme/Tjeggelvas – en naturskog med kulturhistoriska värden

Forskning om ekologi och naturvärden i Vattme Ett samiskt kulturlandskap – kulturhistorisk forskning i Vattme Dagens renskötsel i Vattme Studier om klimat och referenser i Vattme Vattme, eller

Forskare

Tejshree.tiwari@slu.se

Skoghistoria

Skogshistoria är den spännande forskningen om människan och skogen i det långa perspektivet. Vi vill förstå hur skogsekosystem utvecklats i norra Skandinavien, men även i andra delar av världen, och

Publications

1: Bergman, I., & Östlund, L. (2022). A Sacred Tree in the Boreal forest: A Narrative About a Sámi Shaman, her Tree, and the Forest Landscape. Human Ecology, 1-11. 2: Baudet, M., & Östlund, L. (2022)

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”. Syftet med projektet var att undersöka

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

Skogslandskapets klimateffekter

Växthusgasutbyte mellan den borala biomen och atmosfären

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Loading…