Äventyret naturen

Senast ändrad: 14 april 2011

Den 14 juni 2010 samlades 53 naturvägledare, som på olika sätt arbetar med naturvägledning för barn och unga, i Tyresta nationalpark för CNV:s seminarium Äventyret naturen.

Deltagarna kom från stora delar av södra Sverige (och Norge!) och speglade väl olika kontaktytor mellan barn och natur: naturskolor, naturum, djurpark, ideella föreningar.

Seminariet inleddes med att Per Wallsten från Tyresta nationalpark berättade om deras arbete med målgruppen barn och unga, bland annat planeras en ny naturstig som invigs under 2011. Eva Sandberg från CNV presenterade vad CNV gör för målgruppen, bland annat en sammanställning på webben med tips på resurser och projekt för barn i naturen, läs mer här.

Resten av förmiddagen ägnades åt inspirationsföreläsningar av naturvägledare som kom från ”östan om sol och västan om måne”, eller åtminstone från Kosteröarna i väster till Lidingö i öster, från Helsingborg i söder till Älvsbyn i norr. Efter en ekologisk lunch i det fria tillbringade vi eftermiddagen utomhus i workshopar som leddes av förmiddagens föreläsare. Dagen avslutades med en ”skattjakt” med GPS som Manne Ryttman från Aspö naturskola i Skövde höll i. Han gav också exempel på hur man kan använda sig av den tekniken i naturvägledning.

Program seminariet Äventyret naturen 14 juni 2010.

Sammandrag av föreläsningar och workshops:

Henrik Hallgren från Lodyn – Centrum för Naturvakenhet beskrev muntligt berättande som naturvägledning. Vi är alla berättare, och berättelsen är långt äldre än det skrivna ordet. Australiens aboriginer använde berättelser som kartor i landskapet. Berättelsen är en nyckel till kunskap om landskapet och har därför varit central för människors överlevnad. Den kan fungera som faktaförmedlare om naturen, ge en struktur att hänga upp kunskaper på. Henrik bjöd också på berättelsen om hur sagan och sanningen kom att gå hand i hand. De som deltog i Henriks workshop (förstärkt med Janne Murevärn från Swedish Tracking project) fick öva sig att vara uppmärksamma i naturen bland annat genom att smyga som en räv. 

Här finns CNV:s intervju med Henrik Hallgren
Läs om Lodyn – Centrum för naturvakenhet

Stefan von Bothmer från Kosters trädgårdar och nationalpark

visade exempel på mer eller mindre lyckade miljöer för barn i form av skol- och förskolegårdar. Man ser olika saker på skolgården beroende på om man är barn, skötselansvarig eller lärare, därför är det viktigt med en bred front i planeringen av dessa miljöer. Skötseln kanske kan bli en pedagogisk process? I de allra flesta fall är antalet lekredskap färre än antalet barn – då skapas informella lekplatser. Studier visar att antalet sådana fördubblas när man för in mer natur på skolgården; landskapet leker med barnen!

Stefan pratade också om trygghetsfällan - att barns frihet ständigt begränsas av olika faror i miljön, vilket kan leda till störningar i barnens utveckling samt förstärka bilden av en otrygg värld. Håller vi på att beröva en hel generation framtidstron?
De som deltog i Stefans workshop fick öva sig i att vara här och nu, gå en tyst promenad, ta hand om besvärliga människor och gestalta ett träd med sina kroppar.

CNV:s intervju med Stefan von Bothmer

och Stefans hemmaplan: Kosters trädgårdar 
 

Annelie Öhman från Älvsbyns kommun

berättade om kommunens satsning på äventyrspedagogik. I äventyrspedagogiken får barnen ett uppdrag att genomföra tillsammans, vilket testar deras gränser och ökar deras tillit till sin egen förmåga. Genom att utse grupper med olika roller som peppare, framåtspanare och kartläsare suddas ledarrollen ut.

Äventyrspedagogiken baseras på hjärnforskning som visar att hjärnan stimuleras av starka upplevelser, nya inslag och känsloladdade situationer – ett emotionellt lärande. Äventyrspedagogiken använder multipla utmaningar: såväl sociala, fysiska, kognitiva och emotionella utmaningar finns med. Att ha ett uppdrag ute när det är mörkt är oerhört spännande och får en liten skogsdunge att kännas som en storskog… De som deltog i Annelies workshop fick prova på ett äventyr i miniformat.

Om äventyrspedagogik och Älvsbyns satsning, på Luleå tekniska universitets hemsida här .

Klas Nygren och Ingemar Nyman från Miljöverkstaden i Helsingborg

 berättade om sin verksamhet, ett pedagogiskt centrum som fokuserar på lärande för hållbar utveckling på uppdrag av Helsingborgs stad. Utbildning för hållbar utveckling karaktäriseras bland annat av ett ämnesövergripande, demokratiskt arbetssätt som lägger lika stor vikt vid processen som slutprodukten.

Staden är en komplex miljö och Miljöverkstaden fokuserar bland annat på att skapa förståelse för dess resursflöden. Eftersom skolan och samhället idag är skilda världar jobbar de med att föra samman dem, kanske helt enkelt genom att en klass får uppdraget att ta sig med kollektiva färdmedel någonstans i Skåne och sedan hem igen. Klas och Ingemar menar att skolans närvaro i samhället är en demokratifråga. Det är viktigt att eleverna får använda och visa upp sina tankar om samhället offentligt, till exempel genom praktiskt deltagande i planprojekt eller i en avfallsutställning. De som deltog i Klas och Ingemars workshop fick bland annat genomföra en rullande naturstig, lära sig göra upp eld på enkelt sätt och tillverka egna kritor.

Läs om Miljöverkstaden i Helsingborg 

Röster från deltagarna:

Tyresta bra omgivning - Bra nätverkande från hela Sverige - Praktiska, användbara tips –
Få lyssna lite på varje föreläsare + få prova på praktiskt av en sak = toppenpass som gav många nya tankar och idéer - Bra bredd - Så mycket kunskap, idéer och framtidsvisioner! – Engagerade människor - Många och vettiga och diversifierade infallsvinklar under en och samma rubrik! - Fantastiskt mycket input - Bra variation och mångfald av personer och workshops - Bra tajmat med olika och bra inspiratörer som ligger i tiden – Inspirerande möte med deltagare och föreläsare.


Kontaktinformation