Naturvägledning för barn och unga

Senast ändrad: 29 februari 2024
Barn som kollar på en utställning om djur. Foto.

Naturen är en fantastisk resurs för aktiviteter, upplevelser och lärande för barn och unga. Det finns stora vinster att göra genom att till exempel mer av skolans undervisning sker utomhus.

Centrum för naturvägledning är sedan 2013 med i Utenavet, ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande.

Forskning visar på en rad positiva effekter såsom att både barn och pedagoger blir mindre stressade och sjuka; motorik, empati, samarbetsförmåga och koncentrationsförmåga förbättras; fantasi och kreativitet stimuleras. Trots alla fördelar är trenden för barns utevistelse nedåtgående. Enligt studier har barns skogsbesök halverats de senaste 20 åren. Det finns emellertid många som arbetar för att vända utvecklingen.

CNVs nyhetsbrev Naturvägledaren augusti 2017: Gilla barnens närnatur! handlar om barns naturkontakt och naturvägledning för barn och unga. Läs gärna också Naturvägledaren april 2014 med samma tema. Vi har tidigare tagit fram skriften Naturvägledning i skolan.

Här på webbplatsen försöker vi samla tips om läsning, projekt och organisationer som arbetar med naturvägledning för barn och unga. Hör gärna av dig om du saknar något på listorna (cnv@slu.se).

För fler pedagogiska tips och idéer rekommenderar vi att du också besöker våra sidor om metoder och verktyg för naturvägledning samt våra sidor kring digitala verktyg för naturvägledning.

Fler exempel på projekt för olika målgrupper (till exempel barn och unga) finner du på vår sida om LONA-finansierade projekt om naturvägledning.

För friluftslivets år 2021 togs det fram en bingobricka med nio aktiviteter, vilka passar elever i årskurs F-6 och fritidshem. Kopplingen till läroplanen presenteras på brickan. Aktiviteterna är naturdikt, utemellis, natur-TV, naturskrift, teater, naturkonst, hinderbana, läs en bok ute och tyst promenad. Ta del av bingobrickan här.

Naturvägledning och utomhuspedagogik för barn i förskoleålder

Webbsidor

Friluftsfrämjandet har tre aktivitetsområden för förskolan:

  • Skogsmulle i förskolan introducerar naturen som en aktivitet på schemat i traditionella förskolor, utifrån barnens intresse och erfarenheter och enligt läroplanen.
  • I Ur och Skur är en heltidsverksamhet och pedagogik som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen.
  • Skogshjältarna riktar sig till årskurs F-3 och erbjuder kunskap och redskap för upplevelsebaserat lärande som en del av schemat. Skogshjältarna är nära knutet till både läroplanen och Barnkonventionen.

Läraren ges ut av Lärarförbundet. Här kan du hitta artiklar om utomhuspedagogik för alla årskurser. Sök på utomhuspedagogik på sidan.

Förskoleforum – här finns alla Förskoleforums artiklar om utomhuspedagogik. Man kan bli prova på-medlem gratis i två månader och läsa artiklar som Naturspaning tips och checklista.

Håll Sverige rent – pedagogiskt material för förskola.

naTur med Benny – Från besökscentret i norska Nordlands nationalpark och naturvägledare Benny Sætermo kommer sex korta filmer som vänder sig till naturvägledare, föräldrar och lärare som vill ha inspiration i sin naturvägledning för barn.

Ett antal titlar i Naturskoleföreningens publikationsserien Att lära in ute berör förskolan, till exempel Leka och lära matematik ute - Förskola.

Kontakta Natursnokarna, Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet, på din ort för tips. Kanske kan de tänka sig att göra en fortbildning? Snokboken hjälper dig att komma igång att snoka!

Skogen i skolan – här finns läromedel och övningar som riktar sig från förskolan upp till åk 9. De ger också ut faktablad som riktar sig till större elever.

Utikuligt är ett koncept som på ett enkelt och inspirerande sätt vill stimulera pedagoger i förskolan, fritidshem och skolan till att använda utevistelsen för att stimulera barnens utveckling och uppnå läroplanens mål. Böcker och pedagogiskt material finns att beställa, som till exempel uppdragskort med fakta, uppdrag, lekar, ramsor och sånger på olika teman: sinnena, samspel i naturen, insekter, däggdjur, andra djur, växter, elementen, form och färg.

Böcker

Björn Bergenholtz ”Känn igen 25…”- böcker brukar intressera både barn och vuxna. Välj mellan att läsa om myror och andra småkryp, flugor och flygfän, fiskar eller någon annan av många titlar i samma serie. Rabén & Sjögrens förlag.

Helen Rundgren och Jessika Berglunds bok Små kryp & gummistövlar fälthandbok för förskolan: om träd, fötter i sand och snö, många ben eller inga alls, botanik, i sol och skugga, larviga maskar, sten, vinden blåser vart den vill. Sveriges utbildningsradio. ISBN: 9125090224; 978-91-25-09022-6

Karin Runesson är ledare i Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna  och har skrivit Barnens utebok. Den är full av tips på utomhusaktiviteter och naturvägledning för barn och deras vuxna, sorterade efter årstid. Illustrationer och formgivning av Emilie Bergman. Calazo förlag, 2018. ISBN 9789188779342

Livet leker - upptäck naturen med barnen. Svenska naturskyddsföreningens årsbok 2005 är full av tips och läsning. Boken finns på biblioteket eller second hand för en överkomlig peng. Redaktörer är Åsa och Mats Ottosson. Naturskyddsföreningens förlag. ISBN 91-558-2005-0

Översatt från andra språk

Dawn Isaac 101 saker för barn att göra ute  ISBN 9789177792147

Alice James, Emily Bone (2016) Äventyr i naturen ISBN 9789176631577

Mer på webben

The Wild Network är ett brittiskt nätverk för att öka den tid som barn tillbringar i naturen.

Children and Nature Network – En amerikansk/världsomspännande organisation för barns rätt till natur. Kolla till exempel sidorna med Tools and Resources, med övningar och material för olika åldrar. Organisationen ger även intressanta webbinarier och utbildningar.

The Woodland Trust (Storbritannien) har massor av tips och idéer på sidan Nature Detectives. Enkelt att hitta aktiviteter: man kan till exempel söka på olika årstider eller ålderskategorier: 0-2, 3-5 eller 6+ år.

Kids of the wild – Connecting children and families to the wild.

Wild Challenge – Brittiska RSPB:s (fågelskyddsorganisation) satsning på att hjälpa barn och familjer ut i naturen med lekar, utmaningar och äventyr.

Green Hearts Institute for Nature in Childhood har gett ut en bok med tips på lekar och aktiviteter: Parent’s Guide to Nature Play som kan läsas online. (2009)

National Wildlife Federation (USA): Ranger Rick’s Outdoor Fun. Se tex under Crafts and Activities där du hittar tips på uteaktiviteter.

Mer naturvägledning för barn och unga

Eken - en värld i världen - en film och ett häfte med övningar framtaget av forskare från SLU och Stockholms universitet tillsammans med en naturpedagog.

Svenska turistföreningen: För barn, och den som vill läsa på lätt svenska, har STF tagit fram allemansrättsskolan. Enkla texter och korta (ofta roliga!) filmer förklarar vad den svenska allemansrätten innebär.

Läs mer om naturkontakt och naturvägledning för barn och unga

Helen Ekvall, pedagog  i Botaniska trädgården i Göteborg, har skrivit en populärvetenskaplig skrift om utomhuspedagogik baserad på hennes forskningsöversikt i ämnet. Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Läs rapporten  Natural Childhood om hur barn lever allt längre från naturen och vilka konsekvenser det kan få. The National Trust, som står bakom rapporten, har mer material, spännande kampanjer och idéer om hur man stärker barns kontakt med naturen.

Ladda ner Naturvårdsverkets rapport "Den nyttiga utevistelsen - forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang".

Läs gärna Mattias Sandbergs artikel "Barn och natur i storstaden - En studie av barns förhållande till naturområden i hemmets närhet, med exempel från Stockholm och Göteborg" från Göteborgs universitet. 
Du kan också ladda ner och läsa hans avhandling “De är inte ute så mycket.  Den bostadsnära naturkontaktens betydelse och utrymme i storstadsbarns vardagsliv".

Den danska undersökningen  ”Natur i generationer” (PDf, 2009) visar att danska barn idag vistas hälften så mycket i naturen som deras mor-och farföräldrar gjorde. För varje generation blir naturupplevelserna kortare och färre, naturvistelserna blir i allt större utsträckning planerade familjeutflykter till skog och strand. Som en del i undersökningen gjordes också en film - Børns brug af naturen, där farfar, far och son talar om naturens roll i deras barndom och barns förhållande till naturen. 

"Hjältar i en annan värld - om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt" en forskningsskrift från Malmö högskola om hur Drömmarnas Hus har utvecklat nya arbetssätt, en sammansmältning av kulturpedagogik, äventyrspedagogik och undervisning för hållbar utveckling.  Projektet Äventyret ligger till grund för skriften, där delar har skrivits av Drömmarnas Hus utepedagoger.

Pedagogiska magasinet nummer 4/2016 hade tema Naturlära som samlade artiklar om utepedagogik. Numret har arkiverats, men är fortfarande tillgängligt. 

Catharina Hällström, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, har analyserat förändringar i 8–14-åringars intressevärld, genom att studera deras insändare till Kamratposten under 40 år. I insändarna från 70 – och 80-talet skriver barnen ofta om naturupplevelser och om hur de njuter av naturen, men det är något som helt försvunnit under 90-talet och framåt. Intervju med länkar till avhandlingen med titeln Insändare i Kamratposten: Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang.

Naturvägledaren om barn och unga

Läs CNVs nyhetsbrev med tema naturvägledning för barn och unga:

Böcker

Almqvist, K., Ideland, M., Johansson, Å., Malmberg, C. och L. Petri (2011). Hjältar i en annan värld - om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt. Upplevelsebaserad utepedagogik för hållbar utveckling. FoU Malmö utbildning. Pedagoger från drömmarnas hus deltog i en forskningscirkel om utepedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Andersson, S., och I. Melin (2012). Såhär berättar vi om skogen. Drömmarnas hus. En bok om barns tankar, känslor och upplevelser kring den vilda naturen.

Brügge, B., Glantz och K. Sandell (red.) (2007). Friluftslivets pedagogik - En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. En bok med många(!) praktiska aktiviteter och inspirerande tips på naturnära friluftsliv. För lärare, pedagoger och alla andra som dela kunskap och upplevelser med barn i naturen. Obs! En ny upplaga av denna bok beräknas vara klar i början av 2018.

Cornell, J. (1998) Sharing Nature with Children. Dawn Publications, Nevada. Något av en klassiker om hur man akn uppleva dela naturupplevelser med barn. Innehåller många tips, övningar, aktiviteter.

Dahlgren, L.O., Sjölander, S., Strid, J.P. och A. Szczepanski (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla: närmiljö blir lärmiljö. Studentlitteratur AB. Det finns betydande vinster för lärande, både inom och utanför utbildningssystemet, om barn och unga tillbringar mer tid ute i landskapet. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare samt andra personer med intresse för natur, ekologi och friluftsverksamhet.

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. och C. Wehner- Godée 2011). Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära. Liber förlag. En bok om att låta barnen utforska, undersöka och experimentera för att lära sig om naturen och naturvetenskap.

Halldén, Gunilla (2011). Barndomens skogar: om barn i natur och barns natur. Carlsson förlag. Gunilla Halldén, professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet, har studerat relationen mellan barn och natur genom att titta på idéer om naturens och barndomens betydelse i vetenskapliga och litterära texter.

Kallin, av Eva-Mari (2015). Surfplattan utomhus - Lärande, lek och utforskande. Natur och kultur. Kan man använda surfplattan som ett verktyg för att utveckla barns undersökande utomhus? Boken ger tips och aktiviteter för att upptäcka närmiljön och utforska djur och natur på djupet, samt tips på appar att använda i ert arbete.

Leicht Madsen, Bent (2006). Barn, djur & natur. Tiedlunds förlag. Leicht Madsen delar in barns naturupplevelser i tre faser: Njuta, vilja veta vad saker och ting heter, fråga varför? Och anser att sekvensen är viktig att följa. Boken innehåller aktiviteter för barnen ute i naturen och hemma och på förskolan.

Lättman, R., Wejdmark, M., Jacobsson, G., Persson, E., och A Ekblad (2014) Leka och lära naturvetenskap och teknik ute. Förskola och förskoleklass. Naturskoleföreningen.

Naturskoleföreningens serie Att lära in ute.... Läs mer på Naturskoleföreningens webbplats.

Ohlsson, Anders (2015). Utomhuspedagogik : utveckling och lärande i naturen. Gothia fortbildning AB. En bok med praktiska och konkreta tips för pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med barnen utomhus. på gården, vid vattendraget, på ängen eller i skogen. Författaren kopplar förskolans uppdrag till olika teorier, forskning och beprövad erfarenhet om utevistelse och utomhuspedagogik. Av samma författare Utikuligt och 365 Utikuligt. Webbplats: Utikuligt – glada barn.

Olsson, Titti (2015). Ute året runt: utomhuspedagogikens möjligheter. Lärarförlaget. Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Vilken funktion kan gården, skogen eller strövområdet ha? Och hur påverkas barnens lärande av att de befinner sig i naturen? I boken finns exempel från hela landet och alla årstider. Fyra forskare och experter bidrar med sina rön och erfarenheter av utomhuspedagogik.

Olsson, Titti (2008). Varför sjunker inte äpplet? Om utomhuspedagogik i Lunds kommun. Lunds kommun, Movium och författarna 2008. Intervjuer och slutsatser från sju utvecklingsprojekt om utomhusmiljön som plats för lärande i Lunds kommun 2006-2008.

Olsson, Titti (2002). Skolgården som klassrum. Ett år på Coombes School. Runa förlag. På Coombes School utanför London har gränsen mellan ute och inne suddats ut. Boken beskriver ett den pedagogiska vardagen under ett läsår. Svenska lärare berättar hur de har inspirerats av verksamheten.

Osswald, Helena (2016). Fritidshem Utomhus - få det att fungera. Spiral förlag. En positiv utevistelse ger friskare barn, färre konflikter, ökad inlärningsförmåga, bättre motorik och mindre stress. Det finns enkla knep för att få uteverksamheten att fungera enkelt och smidigt. Om du som pedagog har en medveten strategi och en plan över uteverksamheten som ska genomföras kan den förgylla barnens tillvaro på fritids.

Ranius, T., Adelman, M. och P. Blomberg (1998). At upptäcka naturen. Thomas Ranius, Lund. Ingång till naturen för den som själv eller tillsammans med skolor eller föreningar vill upptäcka naturen. Tips och praktiska råd för enkla undersökningar i naturen.

Sellgren, G. (2009) Naturpedagogik. Epago. Konkreta experiment, undersökningar och ekologiska lekar.

Svenska naturskyddsföreningen (2005). Livet leker – upptäck naturen med barnen. Svenska naturskyddsföreningens årsbok 2005. En inspirationskälla för alla som vill upptäcka naturen tillsammans med barn.

Världsnaturfonden WWF (2013). Naturens tjänster. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster. WWF handledning.

Änggård, Eva (2014). Ett år i ur och skur - utomhuspedagogik i förskolan. Studentlitteratur AB. Änggård har i egenskap av forskare följt en Ur och skur-förskola under ett läsår. Boken vänder sig till förskollärarstudenter, förskolepersonal, föräldrar till förskolebarn och andra med intresse för utomhuspedagogik. Den är också använd bar för I Ur och Skur-personal som vill diskutera och utveckla sin pedagogik och synliggöra den för allmänheten.

Organisationer och föreningar som arbetar med naturvägledning för barn och unga

Nedan presenteras ett urval, kontakta gärna CNV (cnv@slu.se) om du känner till andra som arbetar med samma sak.

Biologilärarnas förening

Biologilärarnas förening ordnar föreläsningar och exkursioner, Linnédagar – en slags fältskola - för gymnasieelever samt ger ut tidningen Biologen.

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet har utbildningar för ledare i Skogsmulleverksamheten - naturupplevelser och friluftsliv för barn och unga. De har även verksamheter som riktar sig direkt till skolor och förskolor:

Skogsmulle i förskolan

Skogsmulle i förskolan leds av personal som gått Friluftsfrämjandets utbildning. Eftersom Skogsmulle är ett skyddat varumärke behöver förskolan också bli certifierad att få ha Skogsmulle med barnen. Läs mer om Skogsmulle i förskolan.

I Ur och Skur

Friluftsfrämjandet certifierar skolor och förskolor som vill jobba efter I Ur och Skur-pedagogik. Det finns nästan 200 I Ur och Skur-enheter i Sverige. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Om man vill starta en ny I Ur och Skur-enhet eller göra din befintliga förskola eller skola till I Ur och Skur behöver du först gå en grundkurs. Den kursen innehåller grunderna i I Ur och Skur-pedagogiken, målsättningar, metodik, material och hur verksamheten fungerar i praktiken. Läs mer om I Ur och Skur.

Ledarutbildning

Friluftsfrämjandet ordnar varje termin utbildningar för den som är intresserad av att leda barngrupper. Barnverksamheten är bred och uppdelad i Skogsknopp (2-3 år), Skogsknytte (3-4 år), Skogsmulle (5-6 år), Strövare (7-9 år), Frilufsare (10-13 år) samt, för högstadieåldern, TVM - tre vildmarksmål: skogen, vattnet och fjället. Dessutom har de skid- och skridskoskola, liksom ”i Ur och skur”, förskoleverksamhet utomhus.

Göteborgs botaniska trädgård

Här finns en forskningsöversikt i vetenskaplig och populärvetenskaplig form, samt tips och idéer för utepedagogisk verksamhet. Göteborgs botaniska trädgård – utomhuspedagogik.

Håll Sverige rent

HSR har många projekt och studiematerial för barn och ungdomar i olika åldrar. Bland annat har man tagit fram studiematerial om allemansrätten: Sagan "Ali, Sara och Allemansråttan" och "Örnäventyret - ett skogigt äventyr om allemansrätten för åk 1-6" och mycket annat kan du ladda ner på HSRs hemsida. Affischer med mera finns dessutom på många språk.

Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen arbetar för en idé: att lära in ute. Föreningen är ett forum för alla som arbetar på detta sätt, många representerar någon av Sveriges runt 90 naturskolor. Många naturskolor ordnar fortbildningar i utomhuspedagogik för lärare. Naturskoleföreningen ger ut tidskriften Bladet, delar av den går att läsa på föreningens webbsida.

Många naturskolor har tips om övningar och annat på sina webbplatser. Här är några exempel:

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har läromedel inom olika ämnesområden och för olika åldrar.  På sina skolsidor berättar Naturskyddsföreningen om hur de arbetar med barn och unga.

SEA-U

SEA-U Marint Kunskapscenter på Ribersborg i Malmö har tagit fram olika pedagogiska program anpassade efter årskurs och läroplaner, med tyngdpunkt på havsbaserad utomhuspedagogik.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

I projektet Utbildningsplats skärgården arbetar Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för att ge barn och unga ett pedagogiskt möte med naturen. Tillsammans med organisationer och skolor skapar de utbildningsplatser på Skärgårdsstiftelsens mark. Skolelever har själva deltagit i arbetet och särskilt fokus läggs på att göra platserna tillgängliga för alla barn och ungdomar.

Svenska orienteringsförbundet och Sveaskog

Skogsäventyret är namnet på ett material framtaget i samarbete med Svenska Orienteringsförbundet. Syftet är att etablera ett intresse för orientering och skogsupplevelser hos barn. Materialets primära målgrupp är skolor och elever i årskurs 4, men kan med fördel också användas av orienteringsföreningar och idrottsskolor.

Världsnaturfonden WWF Utbildning

WWF Utbildnings webbplats hittar du material om lärande för hållbar utveckling som är riktat till elever i "elevrummet" respektive pedagoger i "lärarrummet". Teman är till exempel hållbara städer, energi och klimat, ung företagsamhet, biologisk mångfald osv. Här finns också material om skolutveckling och högre utbildning.

Om ekosystemtjänster

Naturens tjänster. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster. WWF handledning 2014.

Nationella centra och nätverk

Centrum för Biologisk Mångfald

Centrum för Biologisk Mångfald  ger ut tidskriften Biodiverse  4 gånger per år. Prenumerationen är gratis och tidskriften finns också att läsa på nätet.

LONA-samarbeten med skolor

Merparten av Sveriges kommuner har tagit del av lokala naturvårdsbidrag, LONA, som delas ut sedan 2004. En lång rad satsningar har skolor som samarbetspart, ännu fler har skolor som målgrupp när ett naturområde röjts upp och försetts med till exempel stigar och rastplatser.

Naturvårdsverket har gjort skriften Natur och friluftsliv – resurs för skolor Sverige runt med exempel på lokala naturvårdsprojekt som antingen drivs av skolor eller riktar sig till skolor. Syftet är att inspirera till fler stordåd i skolan och att visa skolor, lokala myndigheter och föreningar vad som kan göras för att främja allas rätt till naturupplevelser, utepedagogik i skolan och friluftsliv.

Luleå tekniska universitet - Äventyrspedagogik

Luleå tekniska universitet har kurser i Äventyrspedagogik (grundkurs och fortsättningskurs). Kurserna är på distans, med träffar på fem olika folkhögskolor i landet. Målgruppen är alla som arbetar med barn och unga. Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och lärande ur ett helhetsperspektiv där hela människan har betydelse, och där kunskap och hälsa sätts i centrum. Äventyrspedagogiken baseras på pedagogiska teorier och forskning liksom på långvarig erfarenhet av praktiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Metoderna kan lätt anpassas till alla åldrar från små barn till vuxna.

Movium

Movium vid SLU Alnarp har det nationella samordningsansvaret för att utveckla och sprida kunskaper om utvecklande utemiljöer för barn och unga. Movium ordnar utbildningar och konferenser och ger ut tidskrifter, nyhetsbrev och rapporter.

Nationellt centrum för matematikutbildning

Nationellt centrum för matematikutbildning har sidor om utomhusmatematik med litterturtips och länkar. De tipsar också om det engelska matematikcentrumet National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics. STEM learning, om man söker på Learning Maths Outside the Classroom får man fram länkar och idéer om utomhusmatematik som handlar om skolgården, kyrkor, naturen med mera.

Forum för utomhuspedagogik

Forum för utomhuspedagogik är ett fakultets- och institutionsövergripande forskningsforum vid Linköpings universitet. Här möts forskare och lärare för att diskutera aktuella frågor inom utomhuspedagogik och utomhusdidaktik. Forskningen som bedrivs av Forums medlemmar fokuserar på betydelsen av plats för lärande och på utomhuspedagogikens betydelse för lärande, hälsa och miljö. 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är en gemensam satsning av Uppsala universitet och SLU för att stödja hela skolan, från förskola till vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. De har en innehållsrik hemsida med massor av ”hands-on tips”, exempelvis utskrivbara spel som natursudoku och naturmemory. De ordnar kurser för lärare, ger ut tidningen Bi-lagan samt har läromedlet Myller av liv på nätet.

Myller av liv är ett läromedel för att öka intresset för frågor om biologisk mångfald, miljö och naturvetenskap genom att väcka ungdomarnas upptäckarglädje, lust att lära om olika livsformer och förmåga att iaktta fenomen i naturen och dra slutsatser därav i kommunikation med andra människor. Målgrupper är elever och lärare i biologiskt orienterande ämnen i grundskolan (de senare årskurserna på mellanstadiet samt hela högstadiet och gymnasiet) samt lärarstuderande och lärarutbildare på lärarhögskolorna.
Bi-lagan är en tidning med inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Bi-lagan innehåller laborations-idéer och praktiska övningar. Tanken är att innehållet ska passa in i många olika sammanhang i hela skolan. Bi-lagan ges ut med tre nummer per år. Man kan utan kostnad prenumerera på ett eget exemplar.

Nordiska rådet - COPE (Children, Outdoor, Participation, Environment)

Projektet COPE (Children, Outdoor, Participation, Environment) har gett ut en guide om hur man kan engagera barn i frågor som hälsa, natur, miljöproblem och friluftsliv samt stärka deras handlingsförmåga för att förbättra sina egna villkor. Guiden är baserad på erfarenheter från 42 skolor i nordiska och baltiska länder. Den ger en bakgrund till varför dessa frågor är viktiga, goda exempel och tips på metoder och aktiviteter för skolor att använda naturen och lokalsamhället i undervisningen. Målgrupper är lärare i grundskolan, naturvägledare, fritidsledare, personer som arbetar med hälsofrågor och samhällsplanerare. Ladda ner guiden här.

Skogen i Skolan

Skogen i skolan  är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Den pedagogiska idén bygger på att koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskap om skog. Skogen i Skolan vill öka förståelsen och intresset för skogen och dess värden.

På hemsidan finns mycket användbart: länkar till läromedel om hur man kan använda skogen i undervisningen (ges ut av Skogsstyrelsens förlag), en sökbar databas med utomhuspedagogiska övningar för olika åldrar och inom olika skolämnen, en bildbank samt faktablad om skogsrelaterade ämnen, exempelvis olika trädslag. Det finns förstås också information och inspiration till hur man startar en egen skolskog. Skogen i Skolan ger även ut ett elektroniskt informationsbrev.

Utenavet

Utenavet  är ett nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik. Varannat år arrangeras konferensen Ute är inne för lärare i skola och förskola och för naturvägledare. På hemsidan, som är under uppbyggnad, finns tips på pedagogiskt material.

Fler pedagogiska tips

Frågvis?

Naturpoesi

Naturskyddsföreningen och Naturskolan har övningar för barn (ca årskurs F-9), där man skapar poesi för att bearbeta intryck och formulera vad man till exempel lärt sig under en dag i naturen. 

Sök i lektionsdatabasen

Lektion.se är en idébank med lektionstips av lärare för lärare. I lektionsdatabasen kan man söka och hämta lektionsmaterial för utomhuslektioner i olika ämnen. Det är inte helt lätt att hitta just utomhusmaterial, man får söka på exempelvis ”utelektion” eller ”övning”. 

För förskolebarn

Förskoleforum har tips på utomhusaktiviteter för förskolebarn, ofta med naturkoppling. Sök på till exempel "utomhusaktiviteter".

Skola som inspirerar

Elias Fries skola i Hyltebruk, Halland, har goda erfarenheter av utomhuspedagogik. De säljer läromedel och erbjuder studiebesök. 

Övningar och material

Sagokistan

På webbplatsen Sagokistan finns många tips på aktiviteter i skog och mark, samt lekar och sånger och förstås sagor och berättelser.

Utomhuspedagogik

Friluften är ett företag som samarbetar med bland andra Centrum för miljö- och utomhuspedagogik och ordnar kurser inom utomhuspedagogik. På hemsidan finns många exempel på övningar inom olika skolämnen.

Hands-on-Science

Hands-on-Science  har allt man kan tänkas behöva i prylväg för sin naturvägledning – från luppar och håvar till modeller av växtceller och myrans livscykel.

Aktivitetsbanken

Scouternas Aktivitetsbank finns en stor mängd förslag på metoder, lekar och andra sätt att lära sig om natur och att vistas i den.  

Inspiration från andra länder

Den danska Naturvejlederforeningens tidskrift Naturvejleder har publicerat flera temanummer om naturvägledning för barn. På föreningens hemsida hittar du också aktuella projekt, utbildningar med mera.

Udeskole - viden i virkeligheden (ung. "Utomhuspedagogik - kunskap om verkligheten") är en skrift om utomhuspedagogik  i Danmark.

Sharing Nature  är en webbplats med tips på aktiviteter, kurser, onlineutbildningar med mera baserat på Joseph Cornells bok med samma namn.

Behöver du ännu fler tips, idéer och inspiration?

CNV:s sidor om digital teknik för naturvägledning finns ytterligare uppslag.

Naturvägledning för barn, fysiska installationer: äventyrsstigar med mera

Tjäderstigen i Tyresta

I september 2013 invigdes Tjäderstigen i Tyresta söder om Stockholm. Stigen är ett inspirerande exempel på hur man kan jobba med spännande och naturvägledande stigar för barn i naturområden. Stigen har producerats av Stiftelsen Tyrestaskogen i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län och CNV. Läs mer om Tjäderstigen i Tyresta på Naturkartan. 

Utbildningsplats skärgården

I projektet arbetar Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för att ge barn och unga ett pedagogiskt möte med naturen. Tillsammans med organisationer och skolor skapar de utbildningsplatser på Skärgårdsstiftelsens mark. Skolelever har själva deltagit i arbetet och särskilt fokus läggs på att göra platserna tillgängliga för alla barn och ungdomar. Läs mer om Utbildningsplats skärgården.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv