NAMSA:s höstmöte Uppsala 2011

Senast ändrad: 29 januari 2024

Två gånger per år arrangeras möten inom NAMSA (Naturhistoriska museers riksorganisation). I september samlades medlemmar från hela landet i Uppsala under temat "Människan och landskapet - hur vi kommunicerar ett helhetsperspektiv på natur och kultur".

Inom NAMSA finns en undergrupp som kallar sig KOMSA, natur- och kulturkommunikationsgruppen. KOMSA, där CNV ingår, arrangerade mötet tillsammans med CBM-Naptek, Biotopia och SGU.

Frågor som diskuterades under mötet var:

  • Hur påverkas museernas publika verksamhet av vår omvärlds allt större krav på ett mer integrerat synsätt på natur och kultur?
  • Vad innebär t.ex. Sveriges genomförande av Europeiska landskapskonventionen och Konventionen om biologisk mångfald för oss i NAMSA?
  • Kan vi väcka allmänhetens nyfikenhet och intresse för ett mer integrerat synsätt på människan och naturen genom att använda närmiljön utanför våra utställningsrum – i landsbygd och tätort?

Dessa och många andra frågor som rör kommunikation kring natur och kultur i ett integrerat perspektiv belystes under NAMSA:s höstmöte i Uppsala.

 

Dokumentation av mötet

Christina Lindeqvist från Ekomuseum Bergslagens blogg har dokumenterat mötet på deras blogg. Läs bloggen här.

Upsala Nya Tidning gjorde ett reportage om båtexkursionen som gjordes dag två, där vi tog fram förslag för hur Årike Fyris skulle kunna utvecklas i Uppsala. Läs artikeln här. UNT gjorde även ett TV-inslag till den lokala TV- kanalen, se inslaget här.

 

Dag 1 innehöll flera presentationer som belyste temat på olika sätt:

Jan-Olov Westerberg, ordförande i NAMSA, inledde programmet genom att berätta om bevarandearbete och framgångsrik kommunikation. Se hans presentation här.  

Ewa Bergdahl från Naturhistoriska riksmuseet pratade om behovet av ett intregrerat synsätt på natur och kulturarv i vår förmedling. Se hennes presentation här.  

Marie Kvarnström från Naptek pratade om traditionell kunskap och biologisk mångfald. Se hennes presentation här.

Anders Arnell och Eva Sandberg från CNV pratade om varför det är viktigt att arbeta med naturvägledning på plats i landskapet. Läs om bakgrunden till Anders presentation och se bilderna. Här kan du se Evas presentation.

 

Under dag 2 arrangerades en båttur på Fyrisån, och i samband med den fick deltagarna gruppvis fundera över hur Årike Fyris skulle kunna utvecklas.

Läs presentationen från workshopen här.  Presentationerna de båda dagarna har filmats, om du vill få tillgång till det filmade materialet kan du kontakta CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv