Att skriva om natur

Senast ändrad: 14 april 2011

Den 28 januari höll CNV i seminariet Att skriva om natur med 25 deltagare på Naturvårdsverket i Stockholm.

Deltagarna kom bland annat från länsstyrelser, kommuner och företag. Kursledaren Thomas Öberg, Natur i Norr är en erfaren skribent som arbetat med utställningstexter, skyltar och foldrar bland annat på Ájtte Museum och för länsstyrelsen i Norrbotten. Under dagen diskuterades hur man skriver texter som fångar den breda målgruppen naturintresserad allmänhet. Hur kan man ta ett steg från den traditionella naturbyråkratprosan som ofta kännetecknar skyltar och foldrar i i naturvårdssammanhang. Thomas gick igenom tjugo punkter att tänka på när man skriver. Under Thomas ledning analyserades också deltagarnas egna texter och stilgrepp. I grupper reflekterades över fallgropar och möjligheter i skrivandet.

Seminariet hölls även 16 april 2010 samt i Göteborg, 30 september 2011. Här finns Thomas material Att skriva om natur som tagits fram för CNV att ladda ned. Texten finns även summerad i tjugo råd om naturtexter för ett bättre skrivande. Ett mer omfattande material finns i boken "Att skriva om natur" som kan beställas från CNV.

Läs om Thomas Öberg på Naturmorgons hemsida
Läs om företaget Natur i Norr
Läs CNVs intervju med Thomas. 


Kontaktinformation