Lästips

Senast ändrad: 19 juni 2012

Bertilsson, Cecilia (red.). 2009. Tio tänker om naturvägledning. Stockholm.

Bertilsson, Cecilia & Larsson, Pella (red). 2006. Nyfiken grön - handbok för naturguider. Naturskyddsföreningen.

Bäckstrand, Göran & Olsson, Kåre & Tengström, Emin. 2010. Behovet av en ny förståelse. Blenda förlag.

Ekman, Johannes. 2010. Skogen i vårt inre - utmark och frihetsdrömmar. Tallin.

Emanuelsson, Marie. 2003. Skogens biologiska kulturarv. Att tillvarata föränderliga kulturvärden. Riksantikvarieämbetet. Västerås.

Emanuelsson, Urban. 2009. Europeiska kulturlandskap. Hur människan format Europas natur. Stockholm.

Gamson Dank, Sharon. 2010. Design Idees for Schoolyard Transformation. Newillagepress.

Gore, Al. 1993. Earth in the balance. Ecology and the human spirit. Penguin Books.

Gren, Leif (red.) 2010. Samhällsförändringar och vården av natur och kultur. En debattskrift om natur- och kulturmiljövårdens utveckling under 100 år. Stockholm.

Guwallis, Kolbjörn. 2010. Sätta färg på staden. Obeställd kreativitet i det offentliga rummet. Årsta Dokument Press.

Hallgren, Lars & Ljung, Magnus. 2005. Miljökommunikation, Aktörssamverkan och processledning. Studentlitteratur AB.

Landskapskonventionen

Lenninger, Anna & Olsson, Titti. 2006. Lek äger rum. Planering för barn och unga. Formas förlag.

Louw, Richard. 2008. Last Child in the Woods. Algonquin books.

Naturvägledning i Sverige - en översikt. 2010. Centrum för naturvägledning.

Olsson, Titti. Lekens natur. Gröna fakta nr 7/2012. SLU/Movium i samarbete med tidningen Utemiljö.

Olsson, Titti, m. fl. 2002. Skolgården som klassrum. Året runt på Coombes School. Runa förlag i samarbete med Movium Asphalt to Ecosystems.

Riktlinjer för naturum, RAPPORT 5376.

Sarlöv Herlin, Ingrid. 2012. Landskap för mångbruk. Erfarenheter från England. Stockholm.

Schumacher, E. F. 1973. Small is beautiful. Economics as if People Mattered. Harper & Row.

SOU 2004:119. Hållbara laster. Konsumtion för en ljusare framtid.

Sörlin, Sverker. 1991. Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria. Carlssons.

Tilden, Freeman. 1957. Interpreting Our Heritage. The univ. ff N. Carolina Press.

Toffler, Alvin. 1970. Framtidschoken. Bonniers.

Varumärket Sveriges nationalparker, arbetsverktyg.

Westman, Anna & Tunón, Håkan. 2009. Ju förr desto bättre. Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid. En inspirationsskrift från Centrum för biologisk mångfald och Sveriges Hembygdsförbund. Elanders.

"Värna vårda visa", Ett program för att bättre förvalta och använda naturskyddade områden 2005-2015, RAPPORT 6462.

Zaremba, Maciej. 2012. Skogen vi ärvde. Lettland.

Åkerblom, Petter. 2010. "Staden som pedagog" s. 45-63, i antologin Den lärande staden, Boréa bokförlag. Umeå.


 

 

Här finns fler litteraturtips från Centrum för naturvägledning. 

 


Kontaktinformation