Naturen som gemensam nämnare - Action for Biodiversity

Senast ändrad: 28 oktober 2013

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013


I ett irländskt dialogprojekt arbetar man med positiva budskap om naturen för att förena olika grupper i arbetet för biologisk mångfald.

När Carmel Brennan och Abby McSherry skulle få människor att jobba för naturen över urgamla gränser av konflikt och blodspillan, valde de sitt budskap noga.

”Loss, förlust, har länge varit det dominerande budskapet när det gäller biologisk mångfald och behovet av att skydda den. Men det budskapet fungerar inte”, säger Carmel Brennan. ”Love, kärlek till naturen, är det budskap vi använder idag.”

De arbetar i ett ekonomiskt eftersatt område som omfattar delar av både nordöstra Irland och Nordirland. I vissa delar är iriska officiellt språk, vid sidan av engelska, och obligatoriskt att använda. I andra delar är språket förbjudet.

Men naturen bryr sig inte om de gränser som människan dragit. I projektet Action for biodiversity används naturen som gemensam nämnare mellan folkgrupper som länge levt åtskilda. Resultatet är över 100 lokala och regionala projekt, som nu rullar av egen kraft.

”Dialog har varit avgörande”, säger Abby. ”Vi använde nästan två år för att bestämma tillsammans med de inblandade parterna vad vi skulle göra.”

För att dialogen skulle fungera tog de hjälp av en professionell medlare.

”En del undrade varför vi bara pratade och aldrig satte igång. Men nu har vi långt mer hållbara projekt, där alla är med på tåget”, säger Abby.

Michaela Lundell


Kontaktinformation