Sigtunakonferensen 2013: Sharing Our Natural and Cultural Heritage

Senast ändrad: 26 januari 2024
Gruppbild framför en staty i Sigtuna

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) var nationell värd för konferensen "Sharing our natural and cultural heritage - Interpretation can make us citizens of the world", som ägde rum i Sigtuna 15-18 juni 2013.

Konferensen arrangerades i samarbete med Interpret Europe och National Association for Interpretation (30+ organisationer, främst i USA), och lockade 160 deltagare från 40 länder i alla världsdelar.

På denna sida hittar du korta artiklar och annan dokumentation från Sigtunakonferensen. Detta utgör också innehållet i Naturvägledaren 2 2013. De flesta inslagen är på svenska men några betraktelser fungerar bäst oöversatta från engelskan.

Förutom ett 60-tal föreläsningar och workshops innehöll konferensen sex studiebesök: till Sigtuna stadskärna och museum, Skansen, Skokloster, Linnés Uppsala med Biotopia, Vasamuseet samt Tyresta nationalpark med naturum Nationalparkernas hus. Även vid studiebesöken ingick workshops kring interpretation.

Konferensens huvudtema uttrycktes så här i den avslutande föreläsningen av James Carter från Storbritannien: "Konferensen syftar till att diskutera hur interpretation kan utveckla en gemensam känsla av tillhörighet. Den stakar ut en vision där interpretation fungerar som ett verktyg för gemensam förståelse och för att överbrygga begränsande horisonter och stereotyper."

Dagen före den stora konferensen hölls ett nordiskt seminarium i Uppsala med några av de internationella föreläsarna. Seminariet samlade ett 50-tal deltagare från 11 länder, de flesta från Danmark, Finland och Sverige.

Ledare Naturvägledaren 2:2013 Sigtunakonferensen

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013

Under en mycket intensiv junivecka i Sigtuna delade vi på CNV tillsammans med Stiftelsen Tyrestaskogen, Skoklosters slott/Statens fastighetsverk, Vasamuseet, Biotopia och Skansen erfarenheter och inspiration med kollegor från hela världen. Genom arbetet med"Sharing our natural and cultural heritage - interpretation can make us citizens of the world" kände vi oss stärkta i hur viktigt vårt uppdrag att utveckla naturvägledning är. Stärkta och glada över att det är så många kloka och kreativa personer som delar ambitionen och intresset med oss. Som naturvägledare jobbar du ofta ensam. Men du är del av ett stort internationellt nätverk! 

CNV i Skottland. Internationellt utbyte är värdefullt.  Internationellt utbyte inom natur- och kulturmiljövägledning är mycket värdefullt. Från CNV:s studiebesök i Skottland hösten 2011 (se Naturvägledaren 4-2011). Föreståndare Eva Sandberg längst till höger.

Konferensens tema var hur interpretation kan bidra till delaktighet och engagemang lokalt och globalt. Vi på CNV och våra nordiska kollegor ville särskilt lyfta hur vi i Norden ser på och arbetar med möjligheter att stärka demokrati och engagemang när vi möter människor i våra landskap. Poul Hjulmann Seidler och Mette Åskov Knudsen gav en bild av hur naturvägledare i Danmark utbildas och arbetar. Brita Homleid Lohne och Torfinn Rohde från Norge lyfte fram resultat från vårt gemensamma nordiska projekt om naturvägledning för barn och unga.

Ingegerd Ward från Naturvårdsverket pekade på betydelsen av att genom naturvägledning tillgängliggöra natur för alla. Hon poängterade att de lokala naturvårdssatningarna (LONA) är en viktig strategi för att stödja lokalt engagemang i Sverige, och att Naturvårdsverket satsar stort på att lyfta fram värdet av naturvård i våra svenska nationalparker och i naturum.

Hans Peter Hansen, forskare från SLU, talade om betydelsen av att reflektera över naturvägledares roll och hur naturvägledare kan utvecklas från guider som "informerar" till aktiva processledare. Under CNV:s session beskrev jag hur delaktighet och engagemang från lokalsamhällen betonas allt mer i myndigheternas arbete i Sverige, och att naturvägledningen har en stor potential att fungera som arena för demokratisk dialog, helt i linje med intentionerna till exempel i den europeiska landskapskonventionen. Naturvägledningens bidrag till sammanhangsskapande kan vara betydelsefullt! 
Massor av intressanta perspektiv diskuterades under konferensen. Tio av föreläsningarna finns att ladda ned. I detta nummer av Naturvägledaren har vi dessutom låtit några kloka personer som deltog i Sigtuna bidra med sina tankar. Som smakprov för alla er som inte kunde vara med!
CNV kommer även framöver att arbeta med att knyta ihop vårt arbete med det som sker i resten av världen. Det sker bland annat genom ett EU-finansierat projekt med samarbete kring utbildning. Vi har mycket att lära av varandra. Bland annat att som våra kollegor i IE och NAI betrakta alla som arbetar med kommunikation om natur-och kulturarv som en yrkeskår, oavsett om det är arkeologi eller ekologi som är vår ingång.

Eva Sandberg  

 

Tio föredrag på film

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013

Tio av föredragen från den internationella konferensen finns utlagda som filmer på CNV:s webb och på Youtube. 

Becoming Better Interpreters and Better Citizens of the World - Ted Cable, USA Developing Democracy Through Interpretation - Mette Åskov Knudsen & Poul Hjulmann Seidler, Danmark Closing Keynote - James Carter, Storbritannien Community-Based Ecotourism: Comparative Cases from Rwanda and Malaysia - Lisa Brochu & Tim Merriman, USA Can We Train Citizens of Different Educational Levels to Offer Interpretive Programs? - Marisol Mayorga & Jon Kohl, Costa Rica Cutting the Carbon: Interpretation, Sustainability and Citizenship in a Time of Global Warming - David Masters, Storbritannien A Tale of Two Tablets - Peter Grant, Australien Interpretation in Transition - What our Profession Needs to Shape our Common Future - Thorsten Ludwig, Tyskland Interpretive Design - A New Approach to Planning Experiential Interpretation - Lars Wohlers, Tyskland Interpretation and Augmented Reality - Ezequiel Pinto-Guillaume, Sverige

Se dem här!

Några ord från professor Sam Ham

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013

Professor emeritus Sam Ham, forskare i kommunikationspsykologi och naturvårdens sociala dimension, är för närvarande gästforskare hos CNV och Avdelningen för miljökommunikation på SLU. Här delar han med sig av sina tankar efter Sigtunakonferensen.

I made my first professional trip to Europe in 1995 at the request of the Centre for Environmental Interpretation based in Manchester, UK. It was there that I first met two of my closest and most valued colleagues, James Carter and Bill Taylor. James and Bill introduced me to a vision for interpretation’s professional growth and advancement in a part of the world where humans and nature have been influencing each other for much longer than in my own country. I was excited to see the path they were on and knew even then that their work would have a continent-wide impact.

Sam Ham och Sven Hultman vid Skrylle
Sam H Ham och Sven-G Hultman i sitt första möte vid naturum Skrylle utanför Lund i april 2012.

But I was unaware at that time that the concept of interpretation was already being discussed in Sweden some twenty years earlier. Sven Hultman, who I now have the privilege to call my friend, had brought the idea back with him from the United States where he had studied in the early 1970s.

From these beginnings, Interpret Europe today stands a resilient professional organization of interpreters from all across the continent. I have marveled this week at the utter brilliance of our colleagues from forty countries.  And every observation is punctuated whenever I see Sven, James and Bill together in conversation.  For me personally, a circle is being completed this week in Sigtuna, and from it another one grows.

Sam H. Ham, USA August T. Larsson Visiting Professor Swedish University of Agricultural Sciences

June 17, 2013

 

 

Det handlar om metod, inte innehåll

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013

Vad är interpretation? Michaela Lundell reflekterar utifrån några kloka ord sagda på konferensen.
Interpretation – vad är det egentligen? Patrick Lehnes, en av grundarna till Interpret Europe, ger mig ett bra svar: ”Det handlar om hur man strukturerar innehållet så att det får en mening. Hur väcker man nyfikenheten och låter frågor växa i besökaren: hur bygger man upp en spänning så att svaret sedan blir ett effektfullt avslöjande? Med rätt metod kan en enkel faktauppgift bli känslomässigt berörande.”

Naturvägledning engagerar deltagarna

Som naturvägledare gäller det att låta deltagarna själva dra slutsatser och komma med lösningar. Från CNV:s kurs Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala hösten 2012.

Det här yrket är härligt: en kombination av djup faktakunskap och människokännedom. Det är både kreativt och intellektuellt utmanande. Och det märks på konferensen att deltagarna älskar sitt yrke. Amerikanen Chuck Lennox uttrycker det vackert under en presentation om träning av ryska guider vid Bajkalsjön: ”It’s a labor of love.”

För egen del bär jag med mig budskapet från Mette Åskov Knudsen och Poul Hjulmann Seidler, ansvariga för naturvägledarutbildningen i Danmark, som ett av de viktigaste: Naturvägledning fyller en demokratisk uppgift och kan få människor engagerade för hållbar utveckling om den främjar känslan av mentalt ägarskap. För att lyckas med det behöver vi som vägleder ibland ta ett steg tillbaka och låta deltagarna själva ta beslut och hitta lösningar.

Vi guider är ofta bekväma i rollen att stå främst och hålla låda. Att ställa sig bakom är svårare – och mycket mer spännande.

 Michaela Lundell

 

Storytelling - skapa en film i huvudet!

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013

Tillbaka till Naturvägledaren 2 2013

Tomas Carlsson och Ida Junker är aktiva ambassadörer för att ge berättandet en större roll inom naturvägledning. Michaela Lundell speglar deras budskap på konferensen, medan Sven-G Hultman slår ett slag för berättandets kraft.

Lika gott att säga som det är: en del människor är fantastiska historieberättare av naturen. Men alla, betonar Tomas Carlsson och Ida Junker, kan lära sig behärska berättandets konst och alla kan bli om inte briljanta så åtminstone bra – med övning, övning, övning.
Vad är då skillnaden på en föreläsning – som guidningar ofta tenderar att bli – och berättande? ”En föreläsning är abstrakt och objektiv, medan berättandet är konkret och subjektivt och skapar bilder. Det blir som en film i huvudet. I Afrika kallas muntligt berättande för ’den fattige mannens biograf’", säger Ida.

Som naturvägledare kan man ha stor nytta av att växla mellan föreläsande och berättande. För historier är inte bara underhållande, de hjälper minnet också. Tomas berättar om fågelguidningar på Stora Karlsö där en kollega ger fakta om fåglarna, medan Tomas berättar myter och fabler om dem.

Här är vad du behöver för ditt berättande:

  • En huvudkaraktär, för identifikationen.
  • Ett dilemma eller konflikt.
  • En början, en mitt och ett slut.
  • Använd ord som skapar bilder i lyssnarens huvud.
  • Öppna våra fem dörrar till världen: berätta vad man ser, hör, luktar, smakar och känner (fysiskt).
  • Men även att lyssna är en konst, poängterar Ida. ”En god lyssnare får höra bättre historier. Upp med mungiporna när du lyssnar!”

Läs mer på till exempel www.storytelling.se.

Michaela Lundell

Det var 1991 jag blev slagen av storytelling. Det var på Second World Conference on Heritage Presentation på Hawaii. Där presenterades tre program som alla fascinerade mig: Susan Strauss Storytelling, Kananaskis Country's Interpretive Theatre Program och ett program med en stor grupp som visade ursprungliga seder och traditioner på Hawaii. Dessa inslag är det jag kommer ihåg efter 22 år från den stora mängden presentationer och studiebesök på konferensen. För mig visar det på kraften i berättande och dramatiseringar med musik och skådespeleri.

Tomas Carlssons och Ida Junkers föredrag och workshop på konferensen stärkte min övertygelse ännu mer. Deras presentation innehöll en fin blandning av teori och praktik inklusive medverkan från publiken.

Det är synd att naturvägledare i Sverige ägnar så pass lite tid åt att lära sig dessa tillgängliga metoder. Man använder mycket mer pengar och tid på att göra skyltar, naturstigar, utställningar och traditionella guidade turer. Om jag fortfarande var aktiv, tror jag att jag skulle viga resten av min karriär till att verka för mer berättande. Kanske lära mig att själv göra det lite bättre. Det här verktyget kan precis som de flesta andra läras in, mer eller mindre. Inte för att jag skulle bli en stjärna, men om fler bara lär sig grunderna i storytelling och drama skulle nivån på naturvägledningen höjas avsevärt. För mig och för många andra.

Sven-G Hultman  


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv