Get Started! Nya insikter och idéer för interpretation

Senast ändrad: 28 oktober 2013

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013


Anita Synnestvedt från Göteborgs universitet höll en workshop där metoder för tolkning av historiska platser diskuterades livligt.

”Get Started! Creative ways of provoking new insights and ideas interpreting heritage sites” var den långa titeln på en av de workshops som ägde rum under konferensen i Sigtuna.

Anita Synnestvedt som ledde workshopen undervisar till vardags i arkeologi och pedagogik vid Göteborgs Universitet. Omkring 30 personer deltog i övningen. Hennes budskap till deltagarna var att vi skulle försöka bortse från alla ”måsten” eller ”hinder”. Vi sitter tillsammans i en kreativ sandlåda” menade Anita och hänvisade bland annat till pedagogen John Pastorelli från Australien. ”Tänk kreativt – tänk bort allt seriöst” var budskapet. Men deltagarna var inte odelat positiva till upplägget. Vi presenterades för fyra olika ”heritage sites” som vi endast fick namnet på och en bild. Platserna fördelades mellan fyra grupper av deltagare.

Områdena var:

  • Culloden i Scotland, ett militärt slagfält, där engelsmän och skottar drabbat samman;
  • Ales stenar i Skåne, en i Sverige kontroversiell och omtalad skeppssättning med olika tolkningar av amatörforskare respektive etablerade forskare;
  • Pilane gravfält på Tjörn, ett stort järnåldersgravfält, som under senare år används som bakgrundsfond till konstinstallationer och skulpturutställningar i landskapet;
  • En ganska oansenlig bronsåldersgrav belägen på Styrsö utanför Göteborg. 

De fyra grupperna fick i uppgift att tillsammans diskutera och föreslå olika former av möjliga metoder för tolkning/interpretation av platserna.

Men interpretation är en kommunikativ process och flera av deltagarna frågade efter vem eller vilka vi skulle kommunicera med. Att vara kreativ och komma med förslag om hur platserna bör tolkas förutsätter kunskap om målgrupper, teman och avsikter. 

Grupperna valde olika angreppsätt. Några tog fasta på att framhålla platsens tematiska innehåll och beskriva ”the sense of place”. Andra arbetade fram förslag på publika aktiviteter som kunde bidra till ökad förståelse för platsen. Trots den kritik som framfördes var kreativiteten flödande och en rad spännande förslag togs fram. Anita Synnestvedt sammanfattade workshopen genom att låta varje grupp presentera sina idéer och avslutade med att berätta om en annorlunda tolkning av bronsåldersgraven på Styrsö som hon själv producerat.

Ewa Bergdahl

Ales stenar
Ales stenar - en plats som varit föremål för många tolkningar.


Kontaktinformation