Föreståndaren har ordet

Senast ändrad: 28 oktober 2013

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013


Under en mycket intensiv junivecka i Sigtuna delade vi på CNV tillsammans med Stiftelsen Tyrestaskogen, Skoklosters slott/Statens fastighetsverk, Vasamuseet, Biotopia och Skansen erfarenheter och inspiration med kollegor från hela världen. Genom arbetet med"Sharing our natural and cultural heritage - interpretation can make us citizens of the world" kände vi oss stärkta i hur viktigt vårt uppdrag att utveckla naturvägledning är. Stärkta och glada över att det är så många kloka och kreativa personer som delar ambitionen och intresset med oss. Som naturvägledare jobbar du ofta ensam. Men du är del av ett stort internationellt nätverk! 

Konferensens tema var hur interpretation kan bidra till delaktighet och engagemang lokalt och globalt. Vi på CNV och våra nordiska kollegor ville särskilt lyfta hur vi i Norden ser på och arbetar med möjligheter att stärka demokrati och engagemang när vi möter människor i våra landskap. Poul Hjulmann Seidler och Mette Åskov Knudsen gav en bild av hur naturvägledare i Danmark utbildas och arbetar. Brita Homleid Lohne och Torfinn Rohde från Norge lyfte fram resultat från vårt gemensamma nordiska projekt om naturvägledning för barn och unga.

Ingegerd Ward från Naturvårdsverket pekade på betydelsen av att genom naturvägledning tillgängliggöra natur för alla. Hon poängterade att de lokala naturvårdssatningarna (LONA) är en viktig strategi för att stödja lokalt engagemang i Sverige, och att Naturvårdsverket satsar stort på att lyfta fram värdet av naturvård i våra svenska nationalparker och i naturum.

Hans Peter Hansen, forskare från SLU, talade om betydelsen av att reflektera över naturvägledares roll och hur naturvägledare kan utvecklas från guider som "informerar" till aktiva processledare. Under CNV:s session beskrev jag hur delaktighet och engagemang från lokalsamhällen betonas allt mer i myndigheternas arbete i Sverige, och att naturvägledningen har en stor potential att fungera som arena för demokratisk dialog, helt i linje med intentionerna till exempel i den europeiska landskapskonventionen. Naturvägledningens bidrag till sammanhangsskapande kan vara betydelsefullt! 

Massor av intressanta perspektiv diskuterades under konferensen. Tio av föreläsningarna finns att ladda ned. I detta nummer av Naturvägledaren har vi dessutom låtit några kloka personer som deltog i Sigtuna bidra med sina tankar. Som smakprov för alla er som inte kunde vara med!

CNV kommer även framöver att arbeta med att knyta ihop vårt arbete med det som sker i resten av världen. Det sker bland annat genom ett EU-finansierat projekt med samarbete kring utbildning. Vi har mycket att lära av varandra. Bland annat att som våra kollegor i IE och NAI betrakta alla som arbetar med kommunikation om natur-och kulturarv som en yrkeskår, oavsett om det är arkeologi eller ekologi som är vår ingång.

Eva Sandberg
 

CNV i Skottland. Internationellt utbyte är värdefullt.
 Internationellt utbyte inom natur- och kulturmiljövägledning är mycket värdefullt. Från CNV:s studiebesök i Skottland hösten 2011 (se Naturvägledaren 4-2011). Föreståndare Eva Sandberg längst till höger.


Kontaktinformation