Omställningen börjar i oss själva

Senast ändrad: 28 oktober 2013

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013


Värderingar är en viktig del i naturvägledning, menar Pella Thiel som höll en workshop om detta på Sigtunakonferensen.

”Ska vi lyckas ställa om vårt samhälle, måste vi börja med en omställning i vårt inre.” Så inledde Pella Thiel sin föreläsning om hur vi naturvägledare kan arbeta med värderingar och hållbarhet. Sedan fick vi fundera på vilka värden vi själva sätter högst i livet.

Socialpsykologen Shalom Schwartz har visat att alla människor värderar ungefär samma saker, men att vi prioriterar dem olika. Våra värderingar är också dynamiska, vilket betyder att våra prioriteringar förändras över tid, på grund av livets omständigheter.

Alla värderingar kan delas in i inre och yttre. De inre, som jämlikhet, vishet, ärlighet och omsorg om naturen, ger oss en inre tillfredsställelse när vi kan följa dem, medan belöningen kommer utifrån när vi följer våra yttre värderingar, som rikedom, inflytande, framgång och säkerhet.

Alla människor omfattar alla dessa värderingar. Det vi kan påverka är vad vi sätter högst, genom att påminna om de värderingar vi anser är viktigast, och på så vis stärka dem på bekostnad av andra.

Men är det verkligen etiskt att blanda in värderingar i sitt budskap som naturvägledare? ”Det finns ingen kommunikation som är fri från värderingar”, svarar Pella. ”Därför bör vi fundera på vilka våra värderingar är och vara öppna med dem.”

Läs mer om värderingar och arbetet för ett hållbart samhälle på www.valuesandframes.org.

Michaela Lundell


Kontaktinformation