Presentation av skribenter

Senast ändrad: 28 oktober 2013

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013


Texterna från konferensen i Sigtuna är skrivna av följande personer på uppdrag av CNV.

Michaela Lundell, huvudskribent, är biogeovetare och journalist. Hon arbetar på forskningsrådet Formas populärvetenskapliga webbtidning Extrakt och skriver även för bland andra Sveriges Natur och Forskning & Framsteg. Michaela är också naturguide och guideutbildare inom Naturskyddsföreningen.

Ewa Bergdahl har ansvarat för utveckling av publik verksamhet och interpretation vid Riksantikvarieämbetet och Naturhistoriska riksmuseet. Ewa var med i CNV:s styrgrupp under de år den var verksam, 2007-2011, och deltar nu i arbetet i CNV:s rådgivande grupp.

Sam H Ham är professor emeritus i kommunikationspsykologi vid University of Idaho och internationellt känd för sin aktiva roll som forskare, rådgivare och författare inom interpretation. Sam är just nu gästforskare vid SLU med uppgift att initiera forskning inom interpretation.

Sven-G Hultman har sedan 1970-talet arbetat för att introducera och utveckla interpretation och naturvägledning i Sverige, i sina roller som forskare vid SLU, VD för Upplandsstiftelsen och konsult för bland annat Naturvårdsverket. Sven var ordförande i CNV:s styrgrupp 2007-2011 och är nu med i den rådgivande gruppen.

Eva Sandberg är föreståndare för Centrum för naturvägledning och har tidigare arbetat bland annat med Storstockholms naturguider för Naturskyddsföreningen och besökarutvärdering i naturreservat för länsstyrelsen i Stockholms län.

Ingegerd Ward arbetar på Naturvårdsverket som ansvarig för frågor kring tätortsnära natur och det lokala naturvårdsprogrammet LONA. Ingegerd var med under större delen av tiden med CNV:s styrgrupp.

Sofia Wennberg arbetar som natur- och miljöpedagog på det nya naturum Vänerskärgården Victoriahuset och på Vänermuseet i Lidköping. Sofia har tidigare doktorerat på Uppsala universitet inom historisk geologi och paleontologi. Hon läste då även pedagogik vid universitetet.


Kontaktinformation