Utvärdering av naturvägledning på Malta

Senast ändrad: 28 oktober 2013

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013


På Malta har man genomfört en utvärdering av interpretationen och bemötandet av besökare vid de mest populära turistmålen. En slutsats av utvärderingen är att även lära sig av dåliga exempel.

Projektet presenterades av Dr George Cassar och Marie Avellino från institutet för turism, resor och kultur vid Maltas universitet. I den första delen gav Dr Cassar en mycket bred översikt över interpretationens "vad, varför och hur". Här beskrev han bland annat hur besökare till Maltas kulturhistoriska platser tillfrågades om vilka tre platser de tyckte var mest intressanta. Därefter gjordes utvärdering på de mest intressanta besöksmålen. Man delade in respondenterna efter ålder och andra parametrar och intervjuade besökare på plats om deras upplevelser. Intervjuer gjordes också med ansvariga för interpretationen på respektive besöksmål.

Resultaten var på det hela taget inte så förvånande och metoden inte särskilt speciell. Den aspekt jag tyckte var mest värdefull att sprida vidare var analysen av de SÄMSTA exemplen för varje plats. Det är inte lätt att åstadkomma den perfekta natur- eller kulturmiljövägledningen. Vad man däremot alltid kan göra, och det går ofta snabbare och lättare, är att undvika de största problemen, det vill säga "börja från botten", till exempel genom att:

  • Förbättra eller ta bort de sämsta skyltarna.
  • Ta itu med de värsta tillgänglighetsproblemen.
  • Lär guider att följa basala råd som att se till att alla kan höra och se vad du talar om.
  • Använda föremål eller företeelser på plats vid början och slut på guidningen.

Sven-G Hultman


Kontaktinformation