Utveckla demokratin genom naturvägledning

Senast ändrad: 28 oktober 2013

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013

Tillbaka till Naturvägledaren 2 2013


I Danmark ser man naturvägledning som ett verktyg för hållbar samhällsutveckling och utveckling av medborgarnas ansvarstagande.

En av de så kallade keynote-föreläsningarna på konferensen i Sigtuna hölls av Mette Åskov Knudsen och Poul Hjulmann Seidler, som är ansvariga för utbildningen av naturvägledare i Danmark.

Mette och Poul berättade hur man i Danmark arbetat med delaktighet och anvarstagande i samband med naturvägledning av barn och ungdomar. Under många år har naturvägledning setts som ett verktyg för att skapa en hållbar samhällsutveckling och för att stödja andra politikområden som folkhälsa, turism och utbildning.

Mette och Poul ställde frågorna:

  • Kan naturvägledning användas som ett verktyg för att utveckla demokratin och få deltagarnas ansvarsmedvetenhet och vilja att själva bidra till en förändring i hållbar riktning?
  • Är vi som naturvägledare beredda att ta ett steg tillbaka så att deltagarna själva får större möjlighet att ta ansvar och därmed reflektera över hur man kan lösa uppgiften?

Mette och Poul menade att om naturvägledaren tar ett steg tillbaka och inte ständigt står i centrum för upplevelsen finns större möjlighet för deltagarna att reflektera över sina egna tankar och förslag. Reflektion och delaktighet ökar viljan att ta ansvar och genomföra det som tagits upp.

Ett exempel var hur man kan få barn att ta fram förslag på hur deras skolväg skulle kunna utformas så att barnen lockas att röra på sig mera. Genom att ge barnen foto och pennor och be dem rita in vad de vill förändra ökar också sannolikheten att de senare kommer att använda de anläggningar som byggs.

Ingegerd Ward 


Kontaktinformation