CNV inventerar naturvägledning

Senast ändrad: 26 april 2024
Människor utomhus som kollar uppåt, foto.

På uppdrag av Naturvårdsverket inventerar CNV just nu erfarenheter av och goda exempel på naturvägledning inom områdena tätortsnära natur, allemansrätt och naturnära jobb. Vi vill be om er hjälp att hitta de goda exemplen!

Syftet är att ta fram ett utvecklat underlag till framförallt Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner för att sprida information och utforma naturvägledning som kan skapa engagemang för naturen och få fler att hitta ut i den.

Här nedanför beskriver vi närmare vad vi letar efter. Har du tips, idéer, eller känner till personer som vi bör kontakta? Tveka inte att höra av dig till oss. Frågor är förstås också välkomna. Se kontaktperson under respektive område.

Tack på förhand!  

 

1.  Tätortsnära natur

Här letar vi efter inspirerande naturvägledning kopplad till tätortsnära natur. Har du exempel på riktigt bra arenor, metoder och verktyg som används i naturvägledning om...

  • värdet av tätortsnära natur,
  • för att locka personer ut i tätortsnära natur eller att öka förståelsen för var, hur, varför man ska vilja gå ut i närnaturen,
  • om värdet av lokal naturvård

… och som du tycker att fler borde använda sig av? Dela dem med oss! Det kan alltså handla om metoder för naturvägledning, smarta samarbeten, innovativt tänk kring arbetssätt, upplägg och målgrupper, konkreta handgrepp, material eller annat som gjort att er naturvägledning verkligen funkat.

Vi söker:

  • riktigt goda exempel
  • tips som är konkreta och användbara för andra aktörer som kommuner, länsstyrelser, organisationer
  • gärna lite mindre insatser, som inte kräver så stora resurser, men som ändå visat sig effektiva och som andra skulle kunna inspireras och ha nytta av.

Fokus ligger på (inte nödvändigtvis skyddad) tätortsnära natur och insatserna kan vara riktade till alla sorters målgrupper: allmänhet, politiker, internt i organisationer, markägare och andra...

Dela dina erfarenheter genom att maila till oss! Berätta helt kort vad som funkar så bra och varför. Vem kan vi kontakta för mer information?

Maila lena.malmstrom@slu.se. Stort tack!

 

2. Allemansrätten

Vi vet att det finns massor av bra naturvägledning om allemansrätten runtom i landet. Hjälp oss att hitta den! Har du förslag på bra arenor, metoder och verktyg för att kommunicera allemansrätten så maila oss!

Det kan alltså handla om (t.ex.):

  • material ni använder, men också arbetssätt eller samarbeten (verktyg),
  • fysiska och virtuella mötesplatser eller samarbeten/samarbetsforum (arenor).
  • metoder för naturvägledning och relaterad kommunikation.

Maila till lena.malmstrom@slu.se. Berätta helt kort vad som funkar så bra och varför. Vem kan vi kontakta för mer information? Stort tack!

 

3. Naturnära jobb

CNV undersöker på uppdrag av Naturvårdsverket hur en kommun kan skapa möjlighet för personer som står långt från arbetsmarknaden att utbilda sig till guider och naturvägledare. Vi inventerar därför vilka initiativ som finns redan idag och hoppas att ni kan hjälpa oss genom att svara på följande frågor:

Har ni organiserat utbildning av nyanlända eller arbetslösa så att de ska kunna vara verksamma som naturguider eller naturvägledare? Känner ni till andra som har gjort det?

Beskriv utbildningen helt kort och vem vi kan kontakta för mer information.

Maila till per.sonnvik@slu.se, senast 10 juni.

Stort tack!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv