Workshop: Gemensam sak

Senast ändrad: 29 januari 2024

Hur kan naturvägledare kommunicera med besökare och deltagare i frågor som klimat, miljö, utrotning av arter på ett sätt som bidrar till en hållbar framtid? 2018 anordnade CNV tillsammans med Svenska djurparksföreningen en workshop om hur våra värderingar påverkar hur vi agerar. Workshopledare var Pella Thiel.

CNV höll denna workshop 26 november 2018.

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs engagemang i frågor som ofta går utanför egenintresset, till exempel klimat, miljö, biologisk mångfald och rättvisor. Men att engagera människor kan vara svårt. I workshopen Gemensam sak presenterades insikter om kommunikation som gör skillnad, baserat på resultat från socialpsykologisk forskning som ger inblick i hur värderingar styr våra beteenden och vårt engagemang.

För naturvägledare, kommunikatörer och andra som arbetar med att skapa engagemang i viktiga och svåra frågor är denna kunskap ett användbart verktyg i kommunikationen med olika målgrupper som kan användas för att uppnå verksamhetens mål och syfte.

24 personer frånn olika organisationer runtom i landet deltog i workshopen som leddes av Pella Thiel och anordnades av Svenska djurparksföreningen i samarbete med Centrum för naturvägledning.

Fakta:

Läs mer:

Nätverket Common Cause på valuesandframes.org

Tom Crompton för Common Cause Foundation (CCF): Where now for the environment movement? Weathercocks and signposts ten years on.

Common Cause for Nature. En handbok baserad på forskning om hur värderingar styr våra handlingar. Den syftar till att hjälpa naturvårdsorganisationer att se vilka värderingar man bör kommunicera för att uppnå verksamhetens mål och engagemang i bevarandefrågor.

Public Interest Research Centre: Framing Nature Toolkit bygger på Common Cause for Nature och fokuserar på hur man inom natur- och miljövård kan använda värderingar och ramar/"frames" som kommunikationsverktyg i praktiken.

Nå fram! Kommunikation för förändring. I februari 2017 publicerade CNV och Centrum för biologisk mångfald ett gemensamt nummer av Biodiverse som handlade om kommunikation som gör skillnad.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv