Universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma

Senast ändrad: 26 april 2024
Fyra människor samtalar utomhus, foto.

Hösten 2018 arrangerar CNV tillsammans med Avdelningen för miljökommunikation den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma. Kursen går för nionde året i rad och hålls i Uppsala. Första träff 13-14 september och avslutande träff 6-7 december. Däremellan arbetar du med självständiga hemuppgifter.

Kursen är på 3 hp. Här får du som är yrkesverksam verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder. Det kan handla om guidning, utställning, stigar, skyltar med mera samt omfattar alla moment från planering till genomförande och utvärdering.

Vid föreläsningar och lärarledda litteraturseminarier får du möjlighet att utveckla din förmåga att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter på naturvägledningsområdet. I övningar tillämpas olika metoder för kommunikation, motivering och ledarskap inom naturvägledning.

Genom åren har runt 120 deltagare genomgått denna kurs. Varje år består gruppen av en givande blandning av naturvägledare från olika verksamheter som naturum, länsstyrelser, privata företag, kommuner, naturskolor, ideella föreningar, utbildningsorganisationer och andra.

Kursen är upplagd delvis på distans med två träffar och självständiga övningar däremellan. Träffarna sker 13-14 september och 6-7 december 2018. Träffarna kommer att pågå från torsdag kl 13 till fredag kl 16.30. Ett frivilligt studiebesök ingår båda torsdagskvällarna.

Kostnad: Själva kursen är avgiftsfri. Du kommer att få betala för kurslitteratur (cirka 300 kr) och luncher/fika (självkostnad). Middag och studiebesök på kvällen tillkommer också för den som vill.

Kontaktperson: Anders Arnell (kursansvarig): anders.arnell@slu.se, 018-672445

Anmälan mm: Läs mer och anmäl dig på www.antagning.se. Anmälan senast 16 april! 

Varmt välkommen till Naturvägledning för yrkesverksamma!

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

"Alla föreläsningar och diskussioner har känts mycket relevanta och givande".

"En mycket inspirerande kurs! De två kursträffarna har varit mycket givande, med föreläsningar, övningar och inte minst diskussioner med och inspiration från andra naturvägledare".

"Hemuppgifterna gav mig tillfälle att med hjälp av intressant kurslitteratur få tillfälle att verkligen fundera kring och reflektera över mitt eget och andras arbete med naturvägledning".

"Mycket bra information, lagom arbetstakt, uppgifter som var knutna till eget arbete och kändes meningsfullt och lärorikt".

"Jag är otroligt tacksam över att jag fått dela med och träffa så inspirerande människor".


Kontaktinformation