Starten på ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik

Senast ändrad: 26 april 2024
Gädda och näckrosor. Undervattensfoto.

Under 2019 har CNV jobbat med ett spännande uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Under hösten pågick ett intensivt arbete med att kartlägga och samla aktörer som jobbar med sötvatten och utomhuspedagogik. Syftet? Att undersöka behovet av ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik.

Höstens arbete utmynnade i en workshop i Lidköping 27-28 november. Här träffades drygt 50 inspirerade personer för att diskutera om det fanns ett behov av ett nätverk och hur vi i så fall skulle vilja jobba vidare tillsammans. Det visade sig att behovet är stort. Man önskar lära känna kollegor runt om i landet att utbyta erfarenheter med och även kunskap, material, lösningar och idéer. För att underlätta kommunikation inom ett nationellt nätverk diskuterades även en teknisk lösning, en digital plattform.

På den här sidan finner du dokumentation från workshopen samt länkar till presentationerna som hölls under de två givande dagarna. 

CNV tackar alla er som deltog för ert engagemang och hårda arbete under dagarna. Resultatet av ert arbete tog sig ända upp till regeringskansliet. Det ni! 

Kort om workshopen

Workshopen började med en inspirationsföreläsning av Johan Hammar. Den följdes av en presentationskavalkad av 8 verksamheter runt om i Sverige och 1 verksamhet från Finland. Alla presentationer från kavalkaden finns längre ner på den här sidan. Sedan visade Vänermuseets sina utställningar och sin mobila vattenutställning ”Hållplats Vänern”. Därefter började själva workshopen. Första dagen diskuterade vi behov av och önskemål på ett nätverk. Dag två fick deltagarna veta mer om hur naturum-Vänerskärgården jobbar med skolklasser. Därefter diskuterades om och hur en digital plattform skulle kunna underlätta för nätverkets kommunikation.

 

Kort om resultatet från workshopen

Något som efter workshopen blivit tydligt är att det finns ett stort behov av och intresse för ett nätverk. Många aktörer arbetar ensamma och i små organisationer och sätter stort värde på att komma i kontakt med andra för att få stöd och inspiration.

Årliga träffar i kombination med en digital plattform var två tydliga önskemål. Andra önskemål var att få kontakt med varandra för att utbyta idéer, starta samarbeten, stötta varandra och på så sätt lyfta arbetet med limnisk (akvatisk) pedagogik.

Något annat som framfördes var styrkan i att nätverket består av personer från många olika organisationer och därför har en stor bredd av kunskap och erfarenheter. Vi kan tillsammans synliggöra arbetet med limnisk pedagogik utåt både för allmänhet och för politiker.

Behoven skilde sig något beroende på inom vilken verksamhet man jobbade. Behov hos t ex naturum och science center var att nå fler med verksamheten medan aktörer inom skolvärlden har behov av stöd i form av upplägg av lektioner, kunskapsmaterial och pedagogiska aktiviteter.

En digital plattform underlättar samarbete och inhämtande av kunskap. Här är några av de önskemål deltagarna hade på en plattform.

 • Det måste vara möjligt att ställa frågor och få svar online
 • Alla användarprofiler måste innehålla viktig information så att vi lätt kan hitta den vi söker
 • Det måste finnas ett kalendarium som visar aktiviteter, kurser och event
 • Det måste vara lätt att använda utifrån olika nivåer av användare
 • Det måste finnas kartor som visar var medlemmarna finns och var projekt pågår
 • Det måste finnas forskningsinformation som är aktuell, relevant och lätt att förstå
 • Det måste finnas möjlighet att hitta och att lägga till länkar till andra webbsidor
 • Det måste vara möjligt att ladda upp och ladda ner material
 • Det måste finnas finansieringstips
 • Det måste finnas kunskapsmaterial
 • Det måste finnas en publik del och en endast för nätverket
 • Det måste finnas lektionsmaterial som engagerar elever

Längre ner på den här sidan hittar du den fullständiga rapporten från workshopen.

Fakta:

Välkommen att gå med i nätverket

All ni som jobbar med limnisk pedagogik är förstås välkomna att gå med i nätverket. Skriv upp er genom att höra av er till oss på limnisk.cnv@slu.se


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv