Dokumentation digital träff med limniska nätverket 9 december

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Barn står i Vramsån och kikar på vad som fångats i håven.

På den digitala träffen den 9 december 2020 fick vi lära oss mer om man på naturum Vattenriket och i Hamra nationalpark jobbar med sötvattenpedagogik.

Naturum Vattenriket 

Sam Peterson berättade om hur de jobbar med utomhus- och vattenpedagogik på naturum Vattenriket. Han började dock med att berätta mer om själva Kristianstad vattenrike och hur stort biosfärsområdet är. Helge å är själva pulsådern genom vattenriket och här finns fina våtmarksområden. Även mindre vattendrag finns liksom torra och sandiga marker finns här också och ingår ändå i vattenriket. En del av kusten ingår med ålgräsängar och blåstångbälten. Den omväxlande naturen ger en mångfald av arter. Vattenriket hyser 15-20 % av Sveriges hotade arter.

Vattenriket har ett 20-tal besöksplatser. Ungefär 100 000 besökare kommer till naturum varje år (färre under 2020 på grund av Corona).

De har pedagogisk verksamhet för alla, från förskola till högskola. De samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad. Man har sedvanliga guidningar för allmänheten på naturum. Men den största verksamheten är återkommande arbetspass med elever och lärare. Varje klass gör 2 till 3 arbetspass ute i på naturum och ute i Vattenriket. De gör en gemensam planering så att innehållet på träffarna blir skräddarsydda. Klassen arbetar vidare på skolan mellan besöken.

Uteklassrum - Upptäck Vattenriket på egen hand
Bokningsbara lådor finns i fält med undersökningsmaterial. I lådorna finns håvningsutrustning, burkar och annat som kan användas av lärare som vill ta ut sina klasser utan personal från naturum.

Det finns bra pedagogiskt material på hemsidan till stöd för lärarna, bland annat småkrypsbok, sorteringsnyckel, utställningsblad och Vattenrikesnurran.

Vattenrikesnurran

är ett pedagogiskt redskap för att ta reda på hur din bäck eller å mår, dess värden och nyttor. Vattenrikesnurran fungerar inte bara i Kristianstads Vattenrike utan kan användas i mindre vattendrag över i stort sett hela Sverige. Oavsett om du jobbar med 10-åringar eller gymnasieungdomar är Vattenrikesnurran ett användbart redskap. Du anpassar själv undervisningsnivån.

 

Sam Petersons presentation att ladda ner:

naturum Kristianstad Vattenrike: Limnisk nätverksträff 9 dec

 

Elever som naturvägledare i Hamra nationalpark

Hamra nationalpark ligger i Gävleborgs län, där Anna jobbar på länsstyrelsen. Sedan 2012 samarbetar de på länsstyrelsen som förvaltar parken med Los skola.

Elever i åk 5-9 från Los skola är guider under en dag (nationalparkernas dag i maj). De är verkligen jätteduktiga och en del guidar flera år i rad. Alla årskurs treor i kommunen bjuds in den här dagen vilket är ca 230 elever. Från klockan 14 är det öppet för allmänheten. 

Elever som naturvägledare Hamra nationalpark_mindre.jpg

Eleverna från Los skola. Foto: Anna Kjellander.

 

Besökarna kommer till olika stationer där eleverna från Los skola väntar och där de själva har valt ut vad de ska ta upp. De flesta ämnen för stationerna återkommer år efter år. 

Förberedelserna inför guidningen integreras i undervisningen på Los skola. På till exempel svenskan får eleverna lära sig presentationsteknik. Själva ämnet i sig diskuteras inom biologin. Lärarna får material att jobba med under terminen.

Engagemanget från lärare, elever och bygden gör Anna riktigt stolt. Utan bygdens engagemang blir det ingen park brukar hon säga. Det finns en stor stolthet i bygden för nationalparken. Och den här verksamheten hjälper nog till att bygga upp stoltheten. 

2020 var de tyvärr tvungna att ställa in nationalparksdagen och det är nog det värsta som hänt under alla de år som det här har genomförts. Och eleverna blev jättebesvikna. Särskilt guiderna som hade övat så mycket. Men istället tog eleverna fram filmer om parken som de gjorde i helt egen regi som publiceras under 2021 under nationalparkernas dag.

Samarbetet mellan nationalparksförvaltningen och Los skkola började 2012 på initiativ av skolan själv. Skolan ligger nära parken och Anna tror att det bidrar till stolheten över området och inte minst till intresset av att använda området i undervisningen.

Annas bästa recept för samarbete:

  • Få med stoltheten över platsen
  • Samarbeta med skolor som är nära
  • Förse skolorna med material
  • Baka in det eleverna ska göra i själva undervisningen

 

Gruppdiskussioner

Deltagarna diskuterade frågan "Hur kan jag använda det jag hört idag i min verksamhet och för min målgrupp?". Det här kom fram under diskussionerna:

  • Inspirerande med ‘nationalparkens dag’ i Hamra. Kanske man kan ordna något liknande i en park, skolskog eller friluftsområde. Tänker att konceptet med att barnen berättar om platsens betydelse är intressant och kan tillämpas i många olika miljöer, oavsett storlek. I vissa kommuner är det svårare att finansiera transport och därför viktigt att fundera på en aktivitet på lokal nivå. 
  • Att eleverna tar ansvar för lärandet genom att berätta för varandra kan man tillämpa även under kortare besök som en förmiddag, särskilt om man kan få ut material till skolan i förväg så eleverna kan förbereda sig.

  • Vattenrikesnurran kan användas som ett snabbt inspel under t ex en föreläsning eller lektion även för högre nivåer (gymnasie, högskola) för att aktivera eleverna/studenterna på liknande sätt som Sam gjorde, att man visar exempel på ett vattendrag på bilder. Eller som inledning på en exkursion. 
  • Även SFI-elever skulle kunna använda dessa verktyg, snurrorna och att berätta för varandra om naturen.

  • Viktigt att kunna visa hur ett samarbete med skolor går att motivera med skolplanen. Är det lättare att samarbeta med mindre skolor jämfört med större?

  • Vattenrikesnurran - konceptet skulle kunna användas inom andra områden som skog, ekosystemtjänster, hav, sjöar, med mera.

 

Limniska nätverket samordnas av CNV på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv