Dokumentation: Naturvägledning i klimatkrisens tid – oro, hopp och handling

Senast ändrad: 29 januari 2024
Boken Klimatkrisens Sverige

GÖKOTTA MED CNV 14 dec 2021: Ett digitalt morgonseminarium med Erika Bjerström som har skrivit boken "Klimatkrisens Sverige – så förändras vårt land från norr till söder". Därefter följde ett samtal om hur vi som naturvägledare kan hjälpa människor att se och förstå klimatförändringarna i naturen.

Boken Klimatkrisens Sverige ger en gripande överblick av klimatförändringarna som nu sker i Sverige – och hur vi och naturen påverkas av dem. Erika Bjerström är klimatkorrespondent på SVT och har under många år bevakat miljö- och klimatfrågor. 

Efter samtalet med Erika Bjerström diskuterade vi hur vi som naturvägledare kan kommunicera om klimatkrisen på ett sätt som når fram och varken är förlamande eller undanglidande utan snarare engagerande. Vilka exempel kan vi visa i naturen och landskapet – och hur involverar vi deltagarna?

Gökotta med CNV är form av digital morgonträff för erfarenhetsutbyte och framtidshopp.

Inspelning av samtal med Erika Bjerström, 36 minuter 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv