Dokumentation från träff med limniska och marina nätverken 2021

Senast ändrad: 25 januari 2024
Snorklare under vattnet. Foto.

Den 28 oktober 2021 hade limniska och marina nätverken en gemensam träff, Närkontakt med livet under ytan. Vi ställde oss frågan: Hur jobbar ni med naturvägledning och kommunikation i vatten? Från en kanot? Under vatten? Från en båt? I vadarbyxor? Vad visar ni och hur?  Under träffen delade alla med sig hur de gjorde.

Morgonen började med att några deltagare delade med sig av sina erfarenheter av hur de kommunicerar livet under vattenytan. 

Därefter körde vi ett open-space där deltagarna fick välja vilka ämnen de ville djupdyka i. Ladda ner filen nedan för att se vilka ämnen som var mest intressanta och vilka diskussioner som hölls. 

Alla namn har tagits bort ur filen. Om du var med på träffen och vill komma i kontakt med någon som du pratade med, hör av dig så förmedlar vi kontakt, limnisk.cnv@slu.se

Nätverksträff 28 oktober: Närkontakt med livet under vattenytan (PDF, 430 kB)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv